Dags att meta lake

Ett riktigt roligt vinterfiske

Laken är en vacker spännande och lite mystisk art som lever i många svenska vatten. Den fångas nästan alltid under den kallare årstiden då många andra arter är mer svårfångade

Gör egen pasta till ditt mete

Vi visar hur du gör

Degpasta eller pasta som det oftast kallas i Sverige är inte direkt det vanligaste betet. Men det är ett väldigt effektivt bete. Du kan använda det direkt på kroken när du flötmetar efter arter som ruda sutare id braxen och…

Fånga ruda på flöte

Vacker, mystisk och nyckfull

Rudan är en fantastisk fisk: vacker mystisk och ibland väldigt nyckfull att lyckas få på kroken. Rudamete är helt enkelt ett roligt spännande och utmanande fiske