Hem / Storfiskregistret

Storfiskregistret

Storfiskregistreringen startade 1971. Idag omfattar Storfiskregistret över 37 000 stora fiskar av alla tänkbara arter från svenska vatten. Sportfiskarna utfärdar också de officiella svenska sportfiskerekorden. Storfiskregistret är en unik databas över sportfiskefångster i Sverige. Förutom beståndsstatus för olika arter kan man även söka fram var, hur och när man bäst fångar stora fiskar. 

Har du fångat en fisk som du vill registrera i Storfiskregistret? Tänk då på att följande kriterier måste vara uppfyllda. (Läs även den fullständiga genomgången av reglerna för Storfiskregistrering):

  • Fisken ska ha fångats inom Sverige. 
  • Fiskens artidentitet måste styrkas. Anmälaren ska bifoga så god dokumentation som möjligt. Minst ett tydligt och skarpt foto ska alltid medfölja storfiskanmälan.
  • Obligatoriska uppgifter för Storfiskregistret är: vikt, längd, datum, fångstplats, fångstdjup, namn på fångstman, kontaktuppgifter, vågtyp och vittnens namn.
  • Vägning av fisk ska ske på godkänd och kontrollerad våg.
  • Fisken måste hålla minst angiven minimivikt för storfiskregistrering av respektive art.
  • Minst ett foto av god kvalitet ska medfölja anmälan till Storfiskregistret. 
  • För att godkännas som officiellt svenskt rekord ska fisken dokumenteras med tydligt foto tillsammans med referensföremål, till exempel måttband, tändsticksask eller dylikt.

Fisken ska vidare ha fångats med spö och krok (t ex spinn, fluga, mete, pimpel eller trolling) för att godkännas i Storfiskregistret. Den ska ha krokats i (inuti) mun eller svalg. Fisk som avsiktligt eller oavsiktligt har krokats på annat sätt registreras inte. Inte heller godkänns fångad fisk om spöt överlämnats till annan person under drillningen, eller om fisken har fångats i strid med gällande fiskelagstiftning. För att en fisk  ska godkännas ska den under hela fajten ha vevats upp för hand. Fångsten får exempelvis inte vinschas upp med hjälp av en elrulle. Undantag för storfiskregistrering görs för dokumenterade funktionshinder.

Kontakta storfiskregistreraren Nicka Hellenberg på:
[email protected]

Post till registreraren sänds till:
Sportfiskarna Storfiskregistret
Kopparviksgatan 9
621 58 Visby