Hem / Hitta artiklar / Sommarens toppknutna äventyr

Sommarens toppknutna äventyr

Det enkla sättet att fånga fisk

Sommartid är chansen att fånga fisk som allra störst. Varma dagar skapas nya generationer sportfiskare genom magiska upplevelser på klippor, bryggor och i gamla träbåtar. Med metspö, lina, flöte, sänke och krok har du ett av de enklaste och allra mest effektiva redskapen för att lyckas med ditt fiske. En värld av möjligheter ligger i att lära sig behärska detaljerna.

Text: Oscar Trowald Foto: Knuts Conny

Jag har lärt ut fiske till barn, ungdomar och familjer i snart ett decennium. Den i särklass vanligaste frågan jag har fått under åren har inte handlat om var man hittar drömgäddan, monstergösen eller kilosabborren – utan det har varit ”hur fångar vi fisk?”. Det man vill är att fånga vilken art som helst av vilken storlek som helst och inte sällan är frågan sprungen ur erfarenheten av en rad fångstlösa försök. När man frågar hur de då har fiskat möts man i regel av någon dessa faktorer:

 • Flertalet försök har bestått i spinnfiske.
 • Man har metat från land på väldigt grunt vatten.
 • Om de har metat på djupare vatten har de haft betet någon decimeter under ytan
 • Under metet har de i regel haft för stor krok, för stort flöte och för grov lina närmast kroken.

För att besvara frågan om hur vi fångar en fisk kan vi utgå ifrån dessa misslyckanden. Att fånga fisk med ett anpassat flötmete är nämligen inte svårt.

Gångbryggor och plattformar ger ofta fantastiska metplatser.

Flötmete fångar flertalet fiskar

Det råder inget tvivel om att Sverige är ett spinnfiskeland och det är ofta här man hamnar som nybörjare. Spinnfiske är en fantastisk metod men den sållar tyvärr ut chansen att fånga de fiskarter som inte är rovfiskar – vilket ofta är den helt dominerande delen av en svensk insjös biomassa. Om vi enkelt vill fånga fisk bör vi i stället använda en metod och ett bete som fångar så många fiskarter som möjligt. Med flötmete kan vi fiska stationärt nära fisken med olika fångstgivande beten och på olika djup.

Mört blev art nr 3 under en förmiddags mete i Fyrisån, Uppsala.

Val av fiskeplats

Om vi vill optimera chansen att fånga fisk bör vi fiska nära botten. Här uppehåller sig och födosöker de allra flesta fiskarter under dagtid. Försöka hitta djup från en meter och nedåt, inte minst i väldigt klara vatten där fisken i regel är mer skygg. Bryggor, klippor, hamnar, plattformar och gångbroar är perfekta ställen att börja ifrån eftersom fisken gärna uppehåller sig i närheten av dem. En långsamt flytande å, kanal eller vallgrav är också bra fiskeplatser. Här är det i regel väldigt enkelt att komma åt ett bra fiskedjup en spölängd ut. Var inte blyg för att testa inne i våra stadskärnor där fisket ofta är både lättillgängligt och påfallande bra. Givetvis är också en båt bra att meta ifrån då man kan ro ut till platser man annars inte når.

Att meta med toppknutet kan vara det ultimata familjefisket, enkelt och spännande. Möjligheterna att fånga många arter är ofta mycket goda.

Metreven

Om vi nu har hittat ”rätt plats” är det metreven och sedan betet som är nyckeln till framgång. För om din krok är alltför stor kommer du inte att fånga en enda fisk om du så fiskar nära botten på en plats som är knökfull med fisk. Om din metrev i stället följer checklistan nedan kommer du nästintill garanterat att få fångst:

 • Din metrev ska vara en aning kortare än ditt spö.
 • Ditt flöte ska vara smalt och känsligt och i regel bara bära
 • 1–4 gram.
 • Flötet är glidande och kan flyttas upp och ner på reven så du kan reglera fiskedjupet.
 • Du har lagom mycket sänke på linan så att bara den övre spetsen av flötet står ovanför vattenytan. Du har därmed optimerat flötets känslighet som nappindikator.
 • De nedersta 30 centimetrarna av linan (tafsen) består av en tunnare (0.10 – 0.20 mm) lindiameter än huvudlinan och ska alltid vara utan sänke.
 • Kroken är i storlek 10–16 beroende på valet av bete.

Samtliga dessa punkter är viktiga, men kroken är den allra viktigaste. Det är ju kroken som så många fiskarter som möjligt ska kunna fastna på. Tänk på att även en liten krok kan kroka en större fisk men inte tvärtom!

Här vill undertecknad slå ett rejält stort slag för den färdiga metreven som kombinerar dessa egenskaper. Min erfarenhet är nämligen att en uppmaning att sätta samman en egen metrev ofta avskräcker en lång rad nybörjare – utmaningen känns övermäktig och detta är onödigt.

Fyra av favoritrevarna från Darts. Flötet längst till vänster bär 1 gram är valet för fiske i stilla vatten med maggot på kroken. Reven längst till höger har ett flöte som bär 4 gram och är en favorit vid abborr-
fiske med stora daggmaskar som bete. Rev nummer tre från vänster används i artikeln och har ett flöte som bär 2 gram.

En välsorterad sportfiskebutik erbjuder färdigknutna metrevar av hög kvalitet, redo att knytas på spöet. Ofta behöver du bara korta av linan lite så att den matchar längden på ditt spö. Svenska Darts har till exempel en superb serie med olika flöttyper och krokstorlekar som inte kostar mycket och som du kan fiska med en hel sommar om du tar väl hand om den. Sådana metrevar använder även jag själv – det enda jag brukar behöva gör är att skarva på en ny tafs med en ny krok någon gång per säsong.

En tidlös klassiker: Två maggot på en krok i storlek 14. Krokspetsen ska vara synlig!

Betet
När det gäller vårt val av bete blir mitt första val alltid maggot – om ambitionen är att fånga mycket fisk. Dessa små fantastiska fluglarver på burk finns i alla välsorterade svenska sportfiskebutiker. Med dessa kan du fånga allt från benlöja till storabborre – de ger rörelse och diskret doft och ingen fiskart backar från att nappa. Du fäster dem enkelt på kroken och de är perfekta att mäska med. Det senare innebär att du kastar ut några stycken kring ditt flöte emellan varje napp. Då håller du fisken närvarande och aktiv och du kommer att fånga betydligt mer fisk.

Doftmäsk är inget måste, men skapar ofta lite extra attraktion till fiskeplatsen.

Självklart är också mask eller bitar av mask bra. Just bitar av små maskar kan du fiska med på mindre krokar och fånga många olika fiskar. Bröd kan också vara grymt effektivt, men sållar i regel ut abborre och en del andra fiskar som föredrar något mer sprattligt. Lite större brödbitar (och därmed lite större krok) kan vara en sanslös killer på större karpfiskar. Majs är ett annat vanligt bete som kan vara bra, men jag placerar den ytterligare ett steg längre ner på vår optimiseringsstege om målet är att fånga mycket fisk. Vid flötmete i havet brukar ofta bitar av räka eller strimlor av strömmingsfilé vara fina beten.

Urbana miljöer är perfekta för kortare fiskeutflykter med målet att bygga ett gemensamt intresse för fiske.

Treenigheten plats-metrev-bete är ett grundfundament som ger dig fiskelycka livet ut. Det är en slags livskunskap som gjord att föra vidare till dina barn och barnbarn. Tillfället är nu. Glad sommar.