Hem / Hitta artiklar / 7 tips som utvecklar ditt mete

7 tips som utvecklar ditt mete

Rasmus Ljungqvist visar några bra saker

Rasmus Ljungqvist med karp

Sommaren är metets tid. Vill du bli en bättre metare? Här ger Rasmus Ljungqvist sina sju bästa tips som vässar din teknik vid mete efter arter i karpfamiljen.

Text och foto: Rasmus Ljungqvist

De allra flesta sportfiskare börjar troligen sin karriär med att meta abborre eller mört med ett rödvitt bullflöte och ett toppknutet bambuspö inköpt på den lokala bensinmacken. Min allra första fångst var en mört som jag fyra år gammal metade upp i skånska Verkeån.

Mörten placerades med stolthet i en hink med vatten. Men till min stora bestörtning blåste hinken plötsligt omkull av de skånska slättvindarna och mörten fick sin frihet åter. Storgråtandes över förlorad fångst och enveten som jag var redan i unga år fortsatte kampen för att fånga fler och större, ett frö såddes och intresset för fiske skulle nu följa mig genom livet.

mete efter braxen
Braxen är en populär art vid mete.

Metet jag bedriver idag är betydligt mer avancerat, men om det finns en fiskemetod som kan vända från total avkoppling och meditation till adrenalinfyllda kamper på bråkdelen av en sekund så är det just metet. I princip alla fiskarter i svenska vatten går att fånga på mete, vilket gör det till den mest mångsidiga och ofta effektivaste metoden.

mete efter karpfiskar
Det finns många spännande arter under ytan. Nästan alla kan fångas med mete.

1. Förstå fiskarnas ämnesomsättning

Fiskar är växelvarma djur vilket innebär att de får samma kroppstemperatur som det omgivande vattnet har. Låga vattentemperaturer leder således till att förbränningen i fiskarnas celler går långsammare än i höga vattentemperaturer. I kallt vatten blir därför behovet av näringsämnen och även behovet av syre lägre. Det är anledningen till att många arter i karpfiskefamiljen går närmast i dvala vintertid. Vid mete är det viktiga kunskaper att ha.

karpar
Olika vattentemperaturer kräver att du anpassar ditt fiske på olika sätt.

Är vattentemperaturen låg är det därför viktigt att mäska sparsamt då fisken äter betydligt mindre. I många fall kan det även vara en fördel att gå ner i betesstorlek när vattentemperaturen är lägre då fisken ofta är försiktigare. Är vattentemperaturen högre kan man i regel mäska mer frikostligt och använda större beten då fiskens aptit och girighet är större. Många arter har även ett ökat födobehov strax före leken då produktionen av rom är energikrävande och strax efter leken då själva lekbestyren varit påfrestande.

mete vid lerig sjö
Sutaren trivs ofta i ”sumpig” miljö, då får man anpassa sig.

I varmt vatten under sommaren är det även viktigt att gärna fiska i pålandsvind, där är syrehalten ofta som störst och syrebehovet hos fisken ökar med en förhöjd vattentemperatur.

hair-rig med majs
Du behöver en boilienål för att trä på betet på hair-rigen.

2. Lär dig knyta en Hair-rig till ditt mete

Mete är en metod där de små detaljerna ofta kan vara skillnaden mellan succé och fiasko. En utmärkt rig för att höja din krokningsprocent är att lära sig knyta en ”hair-rig”. Kroken blir nu helt exponerad och betet sitter fast på ett ”hår” på krokens rygg. Hair-riggen lämpar sig ypperligt till beten som majs, pellets eller boilies som används till framför allt karp- och sutarefiske. Den går att använda till frilinefiske, flötmete eller framför allt bottenmete då den exponerade kroken leder till att fisken ofta självkrokas mot tyngden från sänket. Du behöver en boilie- eller betesnål för att trä på betet och boiliestops för att säkra det.

Hur knyta en hair-rig?
Hair-rigen är suverän för att höja din krokningsprocent! Illustration: Henrik Båge.

3. Pröva lyftmetoden vid mete – en spännande flötmetesteknik

Lyftmetoden är egentligen en form av bottenmete som bedrivs med hjälp av ett flöte. Det går ut på att du använder ett avlångt och smalt flöte med en tydligt färgad toppdel. Därefter viktar du flötet med hagel eller tungstensmassa ungefär 2–4 cm från kroken så att flötet precis sjunker. Med hjälp av en gummislang eller flötesstopp reglerar du djupet så att den yttersta toppen av flötet syns när betet och vikterna landat på botten.

flötmete
Lyftmetoden är en bra metod för arter som ruda eller sutare.
lyftmetoden bottenmete
Hair-riggade majskorn är glödhett för lyftmetoden.

När fisken plockar upp betet kommer tyngden att lyfta från botten och flötestoppen att resa sig, nu gäller det att kroka omedelbart. Rätt viktat känner fisken oerhört lite motstånd och metoden lämpar sig ypperligt för arter som plockar upp betet från botten snarare än de som suger i sig det. Perfekt för arter som sutare och ruda. Spänningen när små bubbelstråk av födosökande fiskar närmar sig flötet som senare lyfter är oslagbart.

slangbella för mäskning
Slangbellan är ett suveränt hjälpmedel för att mäska med precision.

4. Införskaffa en slangbella

En viktig del i metet efter många arter är att mäska. Det vill säga skjuta ut lösa beten som får fisken att förstå att det finns mat på platsen och som ger den självförtroende att äta. För att kunna effektivisera mäskandet och för att få små och lätta beten som till exempel majs, bröd eller maggots att landa med precision är slangbellan ett ovärderligt hjälpmedel. Slangbellor anpassade för mete finns i välsorterade fiskebutiker och efter lite träning blir du snabbt duktig.

majs vid mete
I varmt sommarvatten kan du i regel mäska mer frikostigt.

Märker du att fisken nappar försiktigt kan det vara värt att sprida ut mäskningen något: födosökande fisk i rörelse genererar ofta kraftigare napp. Att förmäska en plats ett par dagar eller veckor innan fisketuren attraherar ofta mängder av fisk som lär sig att föda finns att hitta på platsen. Förbered dig på ösigt fiske.

maggots och majs
Maggots och majs är två vanliga beten vid mete.

5. Välj rätt bete till ditt mete

Ska du meta riktat efter en speciell art är det viktigt att veta vilken typ av bete som brukar vara gångbart. De flesta karpfiskearter är omnivorer, vilket betyder att de är mer eller mindre allätare; de äter växtdelar, insekter, kräftdjur och i vissa fall även mindre bytesfiskar. Dock så är det vissa typer av beten som ofta är bättre för vissa arter och i olika vatten.

Majs har fördelen att det är billigt, uppskattat av många arter, lätt att mäska med, men har nackdelen att det inte sticker ut från mängden.

fjällkarp 12 kg
Mete kräver tålamod, men ibland blir man rikligt belönad med en fjällkarp på över 12 kilo!

Daggmasken äts av de flesta fiskarter i sötvatten, rör på sig och gör därför mer reklam. Nackdelen är att det ofta kan leda till att ”agntjuvar” som ål, småabborre eller gärs kan störa ditt fiske.

Bröd är ett uppskattat bete hos många arter, men sitter i regel dåligt vilket leder till att du får beta om kroken oftare.

Maggot vid mete fungerar också för många arter.

maggots på krok
Var inte blyg när du sätter maggots på kroken.

Räkan sitter bra på kroken och är ett suveränt bete för till exempel färna och id som uppskattar lite fräna dofter. Nackdelen är att det kan vara svårt att lyckas kroka försiktiga napp eller mindre individer.

mete med räka och bröd
Vanligt formbröd och räkor är beten som kan vara bra ibland. Men de kan även ha sina nackdelar.

Boilies och pellets som används framförallt till karp- och sutarefiske sitter fantastiskt bra på kroken och är moståndskraftigt mot agntjuvar. Dess nackdel är att fisken ofta behöver lära sig att äta detta och i ofiskade vatten gäller det ofta att mäska på i ett par veckor innan fisken ger någon större respons på betena.

Generellt kan man säga att det gäller att pröva sig fram vad som är gångbart för varje fiskeart eller plats. Ta gärna med dig ett par olika sorters beten och pröva dig fram tills du får napp. Gå inte i gamla spår, det som fungerade ena dagen kanske inte är rätt nu.

vass och näckrosor
Vegetation av olika slag är alltid bra riktpunkter.

6. Meta nära vegetation

De flesta karpfiskearter befinner sig långt ner i näringskedjan, vilket innebär att de ständigt är hotade av predatorer som rovfiskar, fåglar och även vissa däggdjur. De lever ofta i stim, vilket förvillar predatorer och de söker gärna skydd bland växtlighet, stenrösen och dött trä i vattnet. I dessa miljöer är även ofta tillgången på föda som störst. Insekter, kräftdjur och växtdelar finns nära till hands samtidigt som de kan gömma sig från rovdjuren.

undervattensvegetation
Fiskarna gömmer sig ofta inne i vegetationen som ger ett utmärkt skydd.

En bra regel vid mete efter många arter är därför att meta nära vegetationsområden som till exempel stubbvass, näckrosbälten eller ålnate. Sutaren och karpen vill gärna ha tjocka kolonner av ålnate eller vattenpest nära till hands, medan sarven älskar att uppehålla sig i anslutning till näckrosbälten. Färnan som oftast lever i strömmande vatten gömmer sig ofta under överhäng från lågt hängande grenar som ger den beskuggning och nedfallande insekter.

Använd gärna riktpunkter och strukturer likt dessa då du ska pröva att meta i ett vatten.

fiskar trivs i växtlighet
Ibland får man passa sig så fisken inte riskerar att fastna i vegetationen efter krokning.
Rasmus Ljungqvist mete färna
Färnan trivs under överhäng från lågt hängande grenar.

7. ”Boosta” ditt krokbete

De flesta karpfiskearter har ett mycket välutvecklat luktsinne som du kan dra fördel av. För att få krokbetet att sticka ut från mängden och hittas fortare kan du pröva att smaksätta det. Vid mete i grumligt vatten eller nattetid kan det vara särskilt viktigt då fisken får svårare att upptäcka betet rent visuellt. Så kallade ”dipper” och doftsprayer säljs i de flesta fiskebutiker, men det går i många fall lika bra att pröva sådant som finns i din lokala matvarubutik:

mete med kryddor
Färnor fullkomligt älskar doften av indiska kryddor.

Mörten älskar doften av anis

Färnan går igång på indiska kryddor som spiskummin eller ”tandoori-mix”. 

Karpen gillar sötma som kolasås eller skarpa dofter som fiskleverolja.

Sutaren tycks uppskatta den lite söta doften av blod. Blodmjöl går att köpa hos i princip alla trädgårdshandlare då det används som gödsel och som avskräckande medel mot tulpankäkande rådjur. 

koikarp på mete
En koikarp är en muterad form av fjällkarpen, den här fångades helt lagligt i Göteborgs vallgrav.

Tänk även på att oljiga och proteinrika dofter som fiskleverolja och blodmjöl sprids bättre i varmt vatten, medan mer fruktiga och söta funkar året om.

Vill du läsa fler artiklar som utvecklar ditt mete? Här har vi samlat alla artiklar om mete.

stora fiskar på mete
Lycka till med ditt mete vid sommarstranden.