Hem / Hitta artiklar / Hur är havsöringsfisket?

Hur är havsöringsfisket?

Havsöring landet runt - del 3/3

Havsöringsfiske på Västkusten

Fem fiskevårdare sammanfattar hur fisket är efter havsöring från Bohuslän till norra Hälsingland. Läs hela Svenskt Fiskes sammanställning av sportfisket efter havsöring och våra fiskevårdsinsatser landet runt här på Svensktfiske.se.

Region mitt

Om fisket

Fiskevårdaren John Kärki sammanfattar läget i Region mitt.

I Stockholms skärgård är fisket relativt bra tack vare storskaliga utsättningar av odlad öring. Om du fiskar fel tar det minst 40–80 timmar per fångad fisk och om du fiskar rätt tar det cirka 2–3 timmar effektiv fisketid per fisk. Det är idag enklare att fånga havsöring än gädda i skärgården.

John Kärki Sportfiskarna
John Kärki, foto: Juha Salonsaari

Region norr

Hyfsat havsöringsfiske i Hälsingland

Fiskevårdaren Jessica Dolk sammanfattar läget i Region norr.

Havsöringsfisket längst södra Norrlandskusten varierar en del från år till år. Vissa år får vi rapporter om väldigt bra fiske medan det andra år går många spötimmar per fångad öring. De senaste tio åren verkar det tyvärr ha blivit svårare att få både många och större havsöringar. Främst längst kuststräckan Söderhamn – Nordanstig är chansen att fånga öring relativt god. Även i Gästrikland har det fångats en del fin öring vid trolling i skärgården.

Jessica Dolk
Jessica Dolk

Region öst

Öringfisket på ön fortsatt populärt

Fiskevårdaren Lars Vallin sammanfattar läget i Region öst.

Sportfisket efter Gotlands vilda havsöring är eftertraktat och sportfisketurismen har ökat kraftigt under 2000-talet. Men tyvärr finns alltså en negativ trend i de provfisken som genomförts i vattendragen. Det ökade fisketrycket är sannolikt inte den främsta orsaken till nedgången. Studier visar att de flesta spöfångade havsöringar återutsätts. Men det finns ändå anledning att se över regelverket för fisket.

Region syd

Bra öringfiske på Skånekusten

Fiskevårdaren Ebbe Berglund sammanfattar läget i Region syd.

Skåne har kanske landets bästa havsöringsfiske. Bäst är fisket under förvår till försommaren när vattentemperaturen är 5–15 grader. Då är havsöringen aktiv och jagar strandnära och i grunda vikar. Det är liknande förhållanden under hösten men fisket stängs redan 15 september söder om Kullahalvön.

Ebbe Berglund
Ebbe Berglund

Region väst

Om sportfisket

Fiskevårdaren Michael Seeberg sammanfattar läget i Region väst.

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med havsöringar över minimimåttet 45 centimeter. Det rapporteras även in fler havsöringar på 55 till 65 centimeter vilket visar på en hög överlevnad i havet. Nätfiske och ryssjor är nu nästan helt borta på kusten och havsöringen har därmed större möjligheter att växa till sig och leka flera gånger. Sportfisket har utvecklats och flertalet återutsätter nu en stor del av sin fångst. De milda vintrarna möjliggör nu även för utvandrande fisk att hinna sprida sig och inte längre ansamlas lika koncentrerat i de grunda vikarna på våren. Premiären 1 april är enligt mig en månad för sent för att vi ska kunna ha ett bra grundvattensfiske och borstmaskleken har ofta kulminerat. Jag hoppas personligen på en översyn av fredningstiderna och att mer resurser tilldelas för fisketillsynen som nästan är obefintlig idag.

Havsöringsfiske på Västkusten