Hem / Hitta artiklar / Havsöringens utmaningar

Havsöringens utmaningar

Havsöring landet runt - del 1/3

John Kärki Sportfiskarna

John Kärki, foto: Juha Salonsaari

Fem fiskevårdare sammanfattar läget för vild havsöring från Bohuslän till norra Hälsingland. Läs Svenskt Fiskes sammanställning av sportfisket efter havsöring och våra fiskevårdsinsatser landet runt.

Region mitt

Mer åtgärder krävs för vild havsöring i Region Mitt

Runt Uppland, Stockholms skärgård och Bråviken är den största utmaningen för havsöringen landskapets förmåga att hålla kvar vatten. John Kärki berättar om regionens utmaningar.

Många våtmarker och sjöar är kraftigt sänkta vilket skapar torka under somrarna och i de vattendrag som ändå håller vatten blir temperaturen ofta kritiskt hög. Andra stora problem är olika vandringshinder och predation från skarv på smolt samt predation från säl på vuxen lekfisk.

Region norr

Havsöring längs södra Norrlandskusten

Vattenkraft och predation från säl och skarv är några av hindren för öring-
beståndens utveckling. Jessica Dolk berättar hur fiskevård kan motverka detta.

Nödvändiga lek- och uppväxtområden för öringen saknas ofta på grund av att vandringshinder stoppar fisken eller att vattendragen tidigare rensats. Korttidsreglering i vattenkraften är ett annat stort problem som både kan skapa vandringshinder och skada viktiga habitat. Säl och skarv kan även påverka beståndet negativt då havsöringen håller sig kustnära under uppväxtperioden i havet vilket gör den utsatt för predation.

Jessica Dolk
Jessica Dolk

Region Öst

Vattenbrist stort problem på Gotland

Brist på regn under sommarhalvåret och uttorkade vattendrag är bland de främsta hoten mot öns öringar. Men erfarne biologen Lars Vallin är ändå hoppfull om fiskevårdens möjlighet att stärka bestånden.

Trenden med uttorkade öringbäckar blir värre, vilket även data från SMHI tydligt visar. Men det sker ändå en viss rekrytering även i små uttorkningskänsliga bäckar genom att yngel vandrar ut i havet redan efter någon månad innan vattnet försvinner. Men om vattentillgången vore tillräcklig året om skulle det bli betydligt mer öring. Mer säl i mynningsområden under lektiden är även ett potentiellt hot, i synnerhet om strömmingsbestånden tillåts fortsätta att minska. Skarv och även häger kan begränsa bestånden. Vår egen påverkan i form av fisketryck måste också alltid vägas in.

Lars Vallin
Lars Vallin, foto: Elisabet Andersson/Gotlands Allehanda

Region syd

Fiskevård har gett mer öring runt Skåne

Fiskevårdaren Ebbe Berglund sammanfattar: generellt finns det mycket havsöring längs Skånes kust. Öringen har ökat under lång tid tack vare att vattenkvaliteten har förbättrats och att konkreta fiskevårdsåtgärder genomförts i många vattendrag.

Det främsta framtida hindret för havsöringen är ett förändrat klimat med ett vädermönster som arten inte är anpassad till. Senaste åren har det varit alldeles för lite nederbörd under vår och sommar vilket fått många mindre öringsbäckar att torka ut och hela generationer av fisk har dött. 90 procent av Skånes våtmarker är utdikade och stora delar av regionens större strömsträckor är utbyggda, så stor potential finns till förbättring för öringbeståndet.

Ebbe Berglund
Ebbe Berglund

Region väst

Mer stor öring på västkusten – men många hinder finns kvar

Längs stora delar av västkusten kan man idag ha ett spännande havsöringsfiske med både gott om fisk och god chans på större öringar. Fiskevårdaren Michael Seeberg sammanfattar läget i Region Väst.

Men många faktorer påverkar fortsatt öringen negativt. Knubbsäl och skarv är två av de främsta hoten i havet och i vissa vattendrag kan predationen vara hög under vårens smoltutvandring. Ett allt varmare klimat riskerar att torka ut mindre vattendrag och därmed slå ut flera årskullar av yngel. Vandringshinder i vattendragen hindrar fisken att nå sina reproduktionsområden. Utdikade våtmarker påverkar också vattenflödet och fisken i vattendragen, speciellt under torra perioder.

Michael Seeberg
Michael Seeberg