Hem / Hitta artiklar / Gäddfiske på sommaren

Gäddfiske på sommaren

Fem utvecklande tips för sommargäddan

gäddfiske på sommaren

Sommaren är en härlig tid för fiske! Dagarna är långa, vädret varmt och de flesta har en längre ledighet inplanerad utan vardagens stress och måsten. Sommaren är även den tid då gäddfisket verkligen kan vara ösigt med många stridbara och hungriga gäddor. Men tänk på vattentemperaturen vid gäddfiske på sommaren! Se punkt fem för praktiska råd för C&R sommartid. Med följande tips kan semesterfisket bli än mer lyckat!

Text och foto: Rasmus Ljungqvist. Foto: Tobias Fränstam

fint gäddfiske på sommaren
Gäddfiske på sommaren kan innebära riktigt glupska fiskar som kastar sig över ditt bete.

1. Fiska kring växtlighet

Gäddan är en utpräglad bakhållspredator som föredrar att passivt invänta rätt läge för att blixtsnabbt kunna attackera sitt byte. Gäddans gröna och stripiga täckning gör så att den effektivt kamouflerar sig och smälter in bland tät grönskande växtlighet. Under sommarmånaderna spirar grönskan och stora bälten av vegetation sprider ut sig. Gäddorna flyttar snabbt in och så även många av dess mest uppskattade bytesfiskar.

gäddfiske på sommaren i växtlighet
Sommartid finns gott om växtlighet som gäddan gillar att gömma sig i.

Vid gäddfiske på sommaren så leta framför allt efter växtarter som ålnate, men även vattenpest och näckrosor är uppskattade ståndplatser. Bra beten kring växtbälten är spinnerbaits vars vibrationer snabbt uppfattas av hungriga gäddor eller jiggar apterade med dolda så kallade offset-krokar där du effektivt kan spinna hem betet bland tät växtlighet utan att fastna.

fiska i gryning eller skymning
Gäddfiske på sommaren är oftast effektivast i gryning eller skymning.

2. Gryning och skymning

Under sommaren är dagarna mycket långa och när solen står som högst är fisket ofta väldigt svårt och händelsefattigt. Gäddan vill gärna ha rätt ”jaktljus” för att få ett övertag då de smyger på sina bytesfiskar.

Under kväll och gryning stiger även ofta djurplankton mot ytan och kläckningar av mygg – och – dagsländelarver sker ofta kvälls och nattetid. Mörtar, siklöjor och även andra arter ger sig nu ut på jakt för att få sig ett rejält skrovmål. Något som både gäddor och även abborrar utnyttjar, nu kan de effektivt attackera täta stim av bytesfiskar som har tankarna fokuserade på födosök. Vid gäddfiske på sommaren bör du därför fokusera ditt fiske till gryning eller skymning då det i regel är enklare att fånga gäddor ute på aktiv jakt.

Tobbe Fränstam simmar med gädda
Vem är byte och vem är jägaren?

3. Leta efter syrerikt vatten

Fiskar är växelvarma djur som får samma kroppstemperatur som det omgivande vattnet, något som blir en viktig faktor i princip allt fiske. Sommartid blir vattnet varmare och det påverkar gäddans ämnesomsättning genom att förbränningen i cellerna kommer att gå fortare. När förbränningshastigheten ökar behövs mer föda för att utvinna energi och för att gynna den egna tillväxten. Eftersom förbränning är en kemisk oxidationsprocess är syre en förutsättning och behovet ökar därför med temperaturen.

kasta efter gädda
Gäddan ligger ofta i bakhåll i vass och annan vegetation. Fiska gärna kring växtlighet.

Ett kilo vatten innehåller cirka 23 000 gånger mindre syre än ett kilo luft, det vi också vet är att mängden syre som kan lösa sig i vatten minskar drastiskt med en förhöjd vattentemperatur. Att under de varma sommarmånaderna hitta syrerikt vatten är därför ofta en oerhört viktig faktor för framgång.

Platser som ofta har en god syretillgång under sommartid är strömmande vattendrag, gärna nedanför vattenfall, kraftverk eller dammluckor där den kraftiga turbulensen syresätter vattnet. Större eller djupa sjöar samt fjärdar där vattentemperaturen håller sig lägre och där syrekoncentrationen därför kan fortsätta vara hög är också bra platser för gäddfiske på sommaren, samt rejält vindutsatta områden där vågor och ytturbulens hjälper till att öka halten av det så livsviktiga syret.

spinnerbait för gäddfiske
Stora spinnerbaits syns och hörs bra vid gäddfiske på sommaren.

Älvar, friliggande stengrynnor och vindutsatta uddar eller djupvassar är därför glödheta områden för gäddfiske på sommaren, gärna med stora stenpartier eller växtbälten som bidrar med skydd och kamouflage.

Undvik under högsommaren att fiska i mindre sjöar, dammar eller grunda vikar. Ofta är vattnet för varmt och fisket dåligt här sommartid och den låga syrehalten bidrar vid fångst till att skadlig mjölksyra bildas i hög koncentration i gäddans celler, en försvårande faktor om du tänker släppa fisken åter.

stora mcpike bete för gädda på sommaren
Stora Mcpike eller motsvarande är också bra för den glupska sommargäddan.

4. Använd stora beten vid gäddfiske på sommaren

Under sommaren är gäddan som mest glupsk. Leken under våren har kostat mängder med energi och den ökade vattentemperaturen leder till ett större näringsbehov. Det är nu gäddan vill äta upp sig och kompensera för näringsförlusterna.

Ofta är rejält stora beten effektivt så här års, framför allt för de största individerna men ofta även för mängdfisket. Ett stort bete gör mer reklam för sig och gäddan anser det mer kostnadseffektivt att få mer mat för mindre ansträngning. Gäddor som står skymda i växtbälten med ögonen ständigt vakande mot den soliga ytan ser ofta initialt bara siluetten från bytesfisken, ett litet bete kan därför bli svårare att upptäcka än ett stort. 

rasmus ljungkvist sommargädda
Förbered all utrustning innan du lyfter upp fisken för fotografering. Tiden över ytan skall vara så kort som möjligt.

Bra beten vid gäddfiske på sommaren för glupska fiskar som jag gärna använder är Azkikr, stora Mcpike, Jaxon Pikemax eller klassiska skeddrag som Kuusamo professor.

5. Riktlinjer för en lyckad återutsättning av gädda på sommaren

Under sommaren kan det nappa friskt och självklart är det både trevligt och miljömässigt fördelaktigt att ta hem en matfisk då och då. Men för de gäddor du ska släppa åter är sommaren en något svårare period, men med dessa riktlinjer kommer det att gå bättre. Tänk särskilt på att inte fiska i för varmt vatten. Vid en lägre syrehalt i vattnet kommer det att bildas mjölksyra som restprodukt då gäddans syrebehov inte fullt tillgodoses, därför är det viktigt att ha så kraftig utrustning att du kan pressa fisken hårt och därför korta ner tiden för ansträngning.

väga gäddan på sommaren
Med en vågsling kan du lugnt och tryggt väga din fisk.

Nästa steg vid gäddfiske på sommaren är att använda en tillräckligt stor håv, gärna med ett skonsamt gummerat och knutlöst nät där fisken kan vila ut innan avkrokning, vägning och fotografering. Gäddan bör krokas av i håven med en långskaftad tång för att minimera tiden för luftexponering, gälarna fungerar bara under vattnet som sagt. Krokar som sitter i svalg, gälbågar eller vid gäddans aorta som är placerad bakom tungan bör klippas av med en kraftavbitare om du inte fiskar hullinglöst för att minimera ytterligare skador och för att undvika kritiska blödningar.

vattentempratur gäddfiske
Sportfiskarnas generella rekommendationer kring vattentemp vid gäddfiske på sommaren.

Medan gäddan ligger tryggt i håven kan du fukta ditt vågsling, förbereda mätverktyg och plocka fram kameran. Ju kortare tid som gäddan är luftexponerad, desto större chans har den till en lyckad återutsättning.

bada med gädda
Gäddexperten Tobias Fränstam tillhör de modigas skara och drar sig inte för att bada med en gädda. Det är inte något som redaktionen rekommenderar.

Ibland blir gäddor som utsatts för stor mjölksyrabelastning under långa fajter väldigt trötta i sommarvarmt vatten. För dessa tillfällen har jag och min fiskekompanjon Tobias Fränstam utvecklat en metod som vi kallar ”Gädd-HLR”. Den går ut på att en person greppar gäddan med båda händerna i varsitt gällock, därefter kör den andra personen båten framåt med hjälp av elmotorn. Gäddans mun ska hållas öppen och i färdriktningen. Med hjälp av båtens rörelse forcerar man nu stora mängder vatten in genom gäddans mun och ut via gälarna. Det ger gäddan konstgjord andning och hjälper till att öka syreupptagningen.

återutsätta gädda på sommaren
Låt fisken återfå sina krafter ordentligt innan du släpper den vid gäddfiske på sommaren.

Att dra fisken fram och tillbaka genom att hålla den i stjärtspolen är kontraproduktivt då vattenflödet för syreupptagning hos fiskar är enkelriktat, det ska ledas in genom munnen och ut genom gällöppningarna. Tvärtemot hos ett däggdjur där lungorna först fylls och sedan töms genom samma luftväg.

Genom att använda oss av ”Gädd-HLR” har vi faktiskt fått igång flera kritiskt utmattade gäddor som vi ett par gånger faktiskt även återfångat.

OBS! ”Gädd-HLR” är inte en metod som tillåter dig att fiska gädda i för varmt vatten. Är vattnet för varmt bör du rikta ditt fiske efter andra arter eller söka dig till ett annat, kallare vatten. Det är i första hand en sista utväg för att försöka rädda en gädda som lider av blodförlust. (Reds. anmärkning)

Vill du läsa fler artiklar av Rasmus? Här har vi samlat alla artiklar av Rasmus Ljungqvist.

båtfiske på sommaren
Härliga, varma och långa sommardagar ger ett väldigt trivsamt fiske.