Hem / Hitta artiklar / Lär dig fiska en sjö i din närhet

Lär dig fiska en sjö i din närhet

- tips för abborre och gädda

abborre tobias fränstam

I Sverige finns det ungefär 96 000 sjöar. Det är en ofantlig summa och innebär att du i princip har nära till en insjö var du än bor i vårt avlånga land. Gäddan och abborren är två av våra vanligaste fiskarter och även populäraste sportfiskar. Vår medarbetare Rasmus Ljungqvist ger sina allra bästa råd för hur du kan tänka när du ska börja fiska i en helt vanlig sjö i ditt närområde.    

Text: Rasmus Ljungqvist
Foto: Rasmus Ljungqvist och Tobias Fränstam

Allemansrätten innebär att man i princip kan vistas var man vill i den svenska naturen så länge man inte stör djurlivet eller skräpar ner. Sportfisket omfattas dock inte av allemansrätten utan här gäller det att kolla upp vilka fiskeregler som gäller i ett vatten på förhand. Sportfisket är fritt längs kusten och i våra fem största sjöar. I övriga vatten är det den som äger vattnet eller fiskerätten som bestämmer vilka regler och eventuella avgifter som gäller. Länsstyrelsen eller kommunen ska kunna ge upplysningar om fiskeregler eller vart man kan vända sig för övriga frågor. På vissa ställen får man köpa fiskekort på den lokala bensinmacken, men allt fler fiskevatten ansluter sig till digitala fiskekortshemsidor där man smidigt kan lösa fiskekort via nätet. Bra hemsidor till det är ifiske.se eller Sportfiskarnas sida fiskekort.se.

Undersök vilka arter som finns i sjön

När du köper fiskekort kan du i många fall få information om vilka arter som lever i sjön. Ett annat strålande hjälpmedel är att gå in på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) hemsida och söka i deras Nationella register över sjöprovfisken som förkortas NORS. Den är öppen för allmänheten och där kan du söka upp resultat från nät- och elprovfisken utförda i ett vatten. Utbudet på sjöar och vattendrag är massivt och du kan bland annat läsa om vilka arter som fångades, hur många och vad de vägde. Utmärkt förkunskap att ha när du ska angripa ett nytt fiskevatten. Både gäddan och abborren är rovfiskar och att på förhand veta vilka potentiella bytesfiskar som simmar i sjön ger dig ledtrådar till var du kan förvänta dig att finna jagande individer.

gädda på spinnerbait

Pelagiska bytesfiskar

Finns det pelagiskt levande bytesfiskar som nors eller siklöja kan du förvänta dig att hitta både gäddor och abborrar ute i frivattnen över stora djup eller lurpassande runt friliggande grynnor. Du hittar enkelt nors eller siklöjestim med hjälp av ett ekolod då stimmen ofta är både stora och täta. Hittar du mycket kompakta klumpar där nästan hela skärmen på ekolodet lyser rött kan det ofta vara ett tecken på att stimmet är angripet av rovfiskar, fiska i utkanten av stimmet och håll hårt i spöt.

Både siklöjan och norsen lever framför allt av djurplankton och kräftdjur ute i frivattnen. Under dagtid står de oftast djupt nära botten men stiger mot ytan för att jaga framåt skymningen. Är vädret vindstilla under årets varmare årstider är det nu läge att visuellt spana efter ytjagande abborrar. De plöjer fram med ryggfenan uppspänt som ett segel på jakt efter flyende siklöjor och syns ofta på ett par hundra meters håll. Släng på en popper eller lätt viktad jigg och kasta mot de jagande abborrarna, snart nappar det.

gäddfiske
abborre på jigg
Under ett stort siklöjastim lurade den här vackra abborren.

Kräftor – en uppskattad föda hos storabborren

Har vattnet ett gott bestånd av signalkräftor finns det definitivt abborrar som livnär sig på dessa. Leta med hjälp av ekolodet efter hård och kuperad botten. Lär dig hårdhetsskalan på ditt lod. Hos Lowrance ekolod brukar gul färg betyda att du har funnit hårdbotten. Kräftorna gömmer sig kring stenrösen och det är här även många av de riktigt stora abborrarna lurar. Pröva att fiska med en kräftimiterande jigg och succén kan vara ett faktum.

Karpfiskearter – smaskens för lurpassande storgäddor

Har vattnet stora bestånd av braxen, sutare, ruda eller sarv har gäddan ett digert matbord med stora och lättfångade bytesfiskar. Dessa arter lever framför allt i nära anslutning kring växtlighet i områden kring strandzonen. Där finner de både föda och skydd mot rovdjur. Det är här du kommer att hitta gäddor under senvåren, sommaren och i början på hösten. Gäddorna lurpassar i växtligheten och under högsommaren är ålnaten en vanlig växtart man som gäddfiskare bör lära sig identifiera. I många vatten är det den växtart som är både talrikast och framför allt mest uppskattad av gäddan. Fiska med ytgående beten över växtligheten eller en spinnerbait som går att fiska i vegetation och vars vibrationer enkelt uppfattas av den lömska gäddan. För att lättare hitta vegetation under vattnet är polariserande glasögon till en stor hjälp då de minimerar solens reflexer på ytan. Vid djupare eller grumligt vatten kan man med fördel ta hjälp av ekolodet även här.

Använd och studera djupkartor

Både för att kunna framföra båten säkrare i sjöar utan sjökort och för att lokalisera intressanta fiskeområden är djupkartor ett suveränt hjälpmedel. Jag använder mig av Lowrance sjökortsprogram kallad Insight Genesis. Där kan jag spela in djupförhållandena till ett SD-kort i ekolodet där programmet sedan ritar upp ett detaljerat sjökort som ger dig som fiskare ovärderlig information till framtida fiskepass. Det går sedan att göra sjökorten offentliga under funktionen Social maps där det redan finns tusentals sjöar runt om i världen som bara är att ladda ner till din enhet. Ju fler som använder tjänsten, ju bättre blir den! Andra ekolodstillverkare har egna program som också fungerar väl. Humminbirds program heter till exempel Autochart live.

ekolod lowrance
Med hjälp av ekolodet kan du lokalisera stora stim av bytesfiskar som siklöja, nors eller mört och braxen.
bytesfisk för gädda
Sök i provfiskeregistren så kan du få reda på vilka bytesfiskar som sjön erbjuder. Här en björkna, en uppskattad bytesfisk för de allra största gäddorna.

Med djupkartorna kan du hitta intressanta djupkanter där gäddorna ofta uppehåller sig under senhösten. Du kan se heta undervattensgrynnor som är intressanta viloplatser för både frivattensjagande gäddor och abborrar, ovärderlig kunskap även för isfisket.

djupkarta
Med hjälp av bra sjökort hittar du enkelt heta grynnor och intressanta djupbranter. Här en bild på sjön Anten från Insight Genesis nedladdningsbara Social maps.

På djupkartorna kan du även sätta ut växtsymboler för att markera vegetationsområden. Perfekt då du ska spinnfiska gäddan, särskilt under maj månad då de ofta fleråriga växterna ännu inte nått ytan eller på senhösten då de börjat förmultna.

Fiska abborren i högtryck

Abborren är den svenska insjöfisk som reagerar mest på ett fallande lufttryck då den har en så kallad sluten simblåsa. För att reglera trycket i simblåsan behöver den gå ner mot djupare vatten och blir då ofta mer inaktiv och svårare att fånga de första dagarna. Generellt sett kan man därför säga att det ofta är en fördel att fiska abborren när högtryck råder, då går den grundare och jaktlusten är starkare. Ett jämt normaltryck eller ett längre lågtryck kan också leverera ett bra fiske, men ska man pröva abborrfisket i en ny sjö är det lättare att inte fiska precis när en lågtrycksdipp inträffar.

abborre på grön jigg

Keep it simple

Alla sjöar är givetvis inte bra fiskevatten, men jag skulle ändå vilja påstå att de flesta faktiskt har riktiga pärlor nära till hands. Ju mer tid man lagt i en sjö och år av erfarenheter föder ofta framgång, men med ett par riktlinjer kan man få ett försprång när man ska provfiska en ny sjö. Har man tillgång till en detaljerad djupkarta, vet vilka fiskarter som finns i sjön och inte krånglar till det har man kommit en bra bit på vägen. Ska du spinnfiska gäddan eller abborren i en ny sjö, fiska då med beten som du känner dig bekväm med och som tidigare levererat för dig. Fiska inte med tekniska och udda beten som kastar dåligt utan testa ett par beteskategorier tills du får respons. Jigg, spinnare och vobbler är alla klasiska och enkla betestyper att börja med. 

gädda på skeddrag
Klassiska skeddrag som Atom är ett suveränt bete när gäddorna står på grynntoppar och lurar på nors eller siklöja.
Vobblern gäddbeten
Vobblern är en bra beteskategori till trolling och då du fiskar på aktivt jagande abborrar och gäddor.
jiggar beten
Jiggen är kanske det mest mångsidiga betet då du enkelt kan vikta om den för att fiska på rätt djup. Du kan även aptera den med en dold offset-krok för att kunna fiska när det är besvärliga bottenförhållanden.
Tailbeten gäddbeten
Tailar är mycket bra gäddbeten där vattnet är grumligt, då de går att fiska sakta och för att de flyttar mycket vatten som effektivt uppfattas av gäddans känsliga sidolinjeorgan.

Är sjön du ska testa stor med gigantiska ytor, börja gärna trollingfiska och placera ut markörer på ditt plotter eller i din telefon var det nappade, nästa fiskepass kan du pröva att spinnfiske i dessa områden. Som skribent är min förhoppning att dessa tips kan vara en hjälp på traven för hur du kan lära dig ett nytt fiskevatten.