Hem / Hitta artiklar / 10 tips för grov harr

10 tips för grov harr

i strömmande vatten

John Kärki fiskar harr

Harr är en fisk som förknippas med kamratskap, solsken och lägereldar vid norrländska älvar. För många är den en ingång i flugfisket, ofta för att den anses vara lätt att fånga och inte är särskilt kinkig när det gäller flugor. Här visar John Kärki hur du lyckas överlista de största harrarna, fiskarna ni bara läser om i fiskeberättelser. Med dessa tio topptips kommer ni vara flera steg närmare er drömfisk.

Text: John Kärki Foto: John Kärki, Jonathan Vitblom

1. Stora och orörda avrinningsområden, bra för harr

För att harren ska kunna växa sig stor är det viktigt att det finns gott om insekter och andra organismer i vattendraget. Gärna får kläckningarna vara rikliga med dagsländor och stora nattsländor. Om vi tittar på Sverige som land är tyvärr många vattendrag kraftigt utbyggda och påverkade av mänsklig aktivitet som har försämrat möjligheterna för rikliga insektsliv och starka fiskbestånd. Så mitt stalltips är att ni söker outbyggda älvar och fiskar i dess huvudfåror för att öka chanserna till att komma i kontakt med riktigt grov harr. Om ni inte vet vilka dessa älvar är, så ger jag er ledtråden; Sveriges nationalälvar. 

2. Hitta okända områden

Nu vet ni att ni ökar chanserna till drömfisken genom att fiska i någon av nationalälvarna. Det finns en viktig faktor och nämna här, kända platser och sträckor blir snabbt utfiskade, sök därför egna ställen. Våga gå en- eller tio kilometer från vägen. Det finns en korrelation mellan bekvämlighet och dåliga fiskeresultat; var inte bekväm och våga misslyckas så kommer ni bli belönade med stor fisk. Den här metoden är långsiktig och ska inte förknippas med kortsiktighet. Genom att spana på flygfoton och följa avrinningsområdenas kartor kan ni snappa upp fläckar som indikerar vart de större harrarna håller hus. Fortsätt till nästa tips så kommer ni förstå vad ni ska leta efter. 

3. Sök större sel och djupare partier av vattendraget gillar harren

Större harr är bunden till älvarnas djupare partier. Dessa hittar ni i sel, nedanför kraftiga forsar eller uppströms sjönackar. I de outbyggda älvarna skapas dessutom små sjösystem som kan vara mycket produktiva i smalare passager där forsar bildas. Min teori är att fisken vilar tryggt i djupet och när det väl är dags för mat så går de upp grundare på mer strategiska platser för ökat födointag. Följ terrängkartorna för att urskilja avvikelser i landskapet som brantare partier som slutligen blir låglänta och mer lugnflytande. Bra, då vet ni det, då går vi vidare till nästa steg.

I den svenska fjällvärlden finns många mil vatten att utforska.
I den svenska fjällvärlden finns många mil vatten att utforska.

4. Identifiera matplatserna för harren

När ni väl har identifierat de djupare partierna där harren vilar är det dags att ni söker upp platserna där den intar sin föda. I ett djupare sel kan ofta en liten uddspets av gräs eller nedfallet träd fungera som hotspot. Även små inbuktningar i strömmen i form av vikar kan samla mängder av insekter och annan mat. Underskatta dock inte forspartierna som ansluter till selen. Alla strömmar kommer säkerligen ge fisk, men det är mer regel än undantag att första strömpartiet från det djupa vattnet kommer ge grövst fisk. Fokusera på dessa och här verkar även grov harr gå upp riktigt grunt för att inta sin föda. Missa inte det, det är spektakulärt när en harr på 55-60 centimeter vänder i ytan och försvinner ner i strömmen med knarrande flugrulle som följd. 

5. Fiska efter harr med hasande flugor

Stor harr är nyckfull. Långa stunder kan den vara som bortblåst och plötsligt äter den på ytan med kraftfulla vak. Ett tips för att öka huggchanserna är att fiska med hasande flugor på ytan, exempelvis streaking caddis eller större foamflugor. Rent blindfiske på strategiska platser (tips 3 & 4) kan ge chockartade överraskningar. Sommaren 2020 landade jag min grövsta harr på just detta sätt, missta inte detta med att bara kasta i blindo, ni måste identifiera hot-spotsen och sedan placera flugan intill dessa. 

6. Fiska harr med streamer

För att en harr ska bli riktigt stor krävs det att den äter rikligt. Ibland räcker inte insektsdieten till och vissa individer övergår till fiskdiet istället. Dessa harrar är inte blyga och kan mer likna en rovgirig öring. Jag har landat harr på 20 centimeters streamer men även små zonkers. Om jag ska ge er en bra rekommendation är det att ni fiskar små streamer på 3-6 centimeter för att optimera era chanser till dessa fiskätare till harrar. Min teori är att harren frossar i årsyngel av diverse fiskarter, som elritsa. OBS! Detta fiske kommer ni inte få många fiskar 

I väglöst land finns pärlor till vatten. Spana på kartor för att hitta egna vatten.
I väglöst land finns pärlor till vatten. Spana på kartor för att hitta egna vatten att leta efter stor harr i.

7. Använd ett längre spö vid nymfiske

Torrflugor och streamers i all ära. Om det är någon fluga som är verklig effektiv på harr så är det tunga nymfer som rullar runt i forsarnas djuphålor. Jag har landat otaliga storharrar genom att med tålamod menda ner tunga nymfer i strömmarnas utlopp eller djupgropar. Ofta är ett nio fots spö för kort för att ge tillräckligt lång drift och rätt sjunktid. Om ni istället testar ett 10,5-11 fots spö kommer ni få längre räckvidd i drifterna och på så sätt öka chanserna till hugg. En god fiskevän till mig myntade uttrycket att ”storharren får man om man rullar nymferna på botten”, nog stämmer det till viss del, så länge man har ett spö som ger rätt räckvidd. 

8. Fiska harr under rätt säsong

Inom allt fiske är det viktigt med tajming. För att fånga stor harr är det extra viktigt. Min beprövade kunskap antyder att bäst chans är i juni strax efter leken när den vuxna fisken frossar på de stora dagsländorna, eller ännu hellre i slutet av augusti och september när fisken äter upp sig inför vintern. Ofta är det försvarslösa nattsländepuppor på matmenyn som verkar locka upp fisken till matplatserna jag beskrev ovan. 

Fiskekompisarna tar en paus och spanar efter vak
Fiskekompisarna tar en paus och spanar efter vak.

9. Nysta i rykten om harr

I tips ett förordade jag att ni skulle söka större avrinningsområden, det är en fingervisning. Det får dock inte förglömmas att mindre okända älvar kan hålla grov fisk. I byar i Norrland går det alltid att nysta upp fiskeskrönor eller rykten om vart de största fiskarna bärgades. Lyssna noga när snacket går på stan eller den lokala puben, ofta upprepar sig historien och kanske är det du som står med spöböj intill ”huggstenen” nästa gång? Kort och gott, en känd huggplats kommer alltid fortsätta leverera då och då, glöm aldrig det i ditt eget fiske. 

10. Identifiera områden med gädda

Det finns en stark korrelation mellan gädda och grov harr. De båda nyttjar låglänta strömmar samt mer lugnflytande partier av vattendragen. Gäddan betar dessutom av harren och skapar möjligheter för andra harrar att nyttja ett större födointag och öka sitt livsutrymme. Vattendrag med små- eller obefintliga populationer av gädda tenderar att domineras av mindre harr. 

Just denna punkt är något svår att skriva om i dag när vi är i ett skifte mot varmare klimat. Gäddan gynnas av mer värme och mer gräs i vattendragen och min syn på det är att för starka gäddbestånd trycker ner storleken på harren. Kort och gott, gädda och grov harr är i stark korrelation, men frågan är om jag kommer hålla med om det i framtiden när gäddan tagit över helt? Till dess, sök efter områden med gädda för att sortera ut småharren. 

Mygg och andra insekter är ett måste om man ska hitta harrarna.
Mygg och andra insekter är ett måste om man ska hitta harrarna.