Vobblerspinn, enkel metod

- för stora gäddor

Första kastet med vobblern landar i vattnet med ett plask ett kast som ska följas av många fler. Spinnfiske efter stora gäddor på våren är ofta ett ordentligt nötande men prickar man rätt kan man bli väl belönad