Dags att meta lake

Ett riktigt roligt vinterfiske

Laken är en vacker spännande och lite mystisk art som lever i många svenska vatten. Den fångas nästan alltid under den kallare årstiden då många andra arter är mer svårfångade