Norsk torsk

Lättillgängligt och artrikt havsfiske

Visst känns den igen den där bilden från havsfiske i Norge? Någon som på trötta armar håller upp en femtonkilos torsk långt ute på ett gungande hav

Fisket som framtid

Del 1 - Fiska fisk

I en serie artiklar kommer Svenskt Fiske att titta närmare på företeelser i fiskets utkanter. Vilka möjligheter finns i det växande intresset för fisk fiske och friluftsliv