Hem / Hitta artiklar / Spinnfiska storgäddan från land

Spinnfiska storgäddan från land

Fem värdefulla tips

Spinnfiska gädda

Ta storgäddan från land, går det? Absolut, säger Rasmus Ljungqvist och delar här med sig av sina bästa tips.

Text och foto: Rasmus Ljungqvist

Många nyfrälsta gäddfiskare idag spenderar kvällarna framför Youtube och tittar på häftiga fisketävlingar som Pikefight eller Gäddfemman. Många av dessa produktioner är lärorika och fiskefrämjande men det är lätt att bli fartblind och vilseledd. Visst är det häftigt med stora amerikanska spinnfiskebåtar, V6-motorer och hypermoderna ekolod, men är det verkligen någonting som behövs för att fånga en stor gädda? Svaret är kort och gott: – NEJ!

En gädda behöver egentligen två saker för att kunna bli riktigt stor. Det ena är gott om lättfångade bytesfiskar och det andra är en tillräckligt hög syrehalt för att kunna tillgodose födan. Stora ytor eller vattenareal är inte ett måste utan den minsta ån kan skapa gäddor av drömlik kaliber.

1: Fiska i en å vintertid

Gäddor i insjöar går ofta ner i aktivet och söker sig mot djupare vatten under de kallare årstiderna. Gäddor som lever i åar är däremot ofta aktiva mitt i vintern. Varken bytesfisken eller gäddorna kan gömma sig utan söker sig till höljor eller bakvatten där strömmen är lite svagare. Genom att koncentrera sig till lugnvatten och krökar har du som fiskare kunnat eliminera stora sträckor och kan i åar vintertid lätt plocka russinen ur kakan. Vissa åar blir väldigt grumliga vintertid och därför svåra att kunna spinnfiska i perioder. Vänta i så fall in veckor med mindre nederbörd eller frost då sikten brukar bli bättre och huggperioderna ofta intensiva.

Åar med vår- och höstvandrande bytesfiskar är suveräna för att skapa riktigt stora gäddor. Under våren stiger id eller nors upp i ån och under sommaren kommer laxen eller öringen, på hösten är det dags för siken. När leken är över blir en majoritet av fiskarna trötta och utmärglade och perfekta byten för en glupsk storgädda. Att använda sig av karttjänster som Google maps är ett suveränt hjälpmedel för att hitta bra gäddfiskeplatser i åar. Leta gärna efter platser där ån meandrar kraftigt, det vill säga slingrar sig fram och tillbaka. Krökarna skapar heta bakvatten och gömslen för gäddan och strömdraget minskar vilket framförallt är viktigt under årets kallare tider. Kraftverk och dämmen utgör vandringshinder som ofta koncentrerar den vandrande fisken; det vet gäddan om som ofta lurar i närheten. Under sommaren är det varma vattnet ofta väl syresatt nedströms kraftverksdammar eller forsnackar, det attraherar både gäddan och flera andra arter på jakt efter syrerikt vatten.

Gädda fångad på ett tailbete

Gäddor som lever i åar är ofta aktiva mitt i vintern.

2. Skaffa en cykel

Förutom att det både är ett miljövänligt alternativ och hälsofrämjande så är faktiskt cykeln ett utmärkt hjälpmedel vid landfiske efter gädda. Den är förvånansvärt smidig och är framför allt bra för att spara tid då du tar dig mellan platser vid stadsnära fiske eller vid åar. Cykeln är dessutom ett perfekt hjälpmedel då du rekar nya fiskeplatser. Följ ett vattendrag nedströms eller kolla in en småsjö som du dreglat över via satellitbilder en kulen kväll. Att slippa leta parkering eller behöva trängas på överfulla bussar med endelade åttafotsspön har också sina fördelar.

3. Urbana miljöer

Stadsnära kanaler, dammar eller hamnar är miljöer som ofta tycks skapa förutsättningar för riktigt stora gäddor. Näringshalten i vattnet är ofta hög och mängden bytesfisk riklig. Den ofta konstgjorda strandlinjen med cementerade kajer eller sprängsten utgör dåliga lekmiljöer för gäddan. Individerna är därför ofta få till antalet och konkurrensen om födan därför låg. Den onaturliga miljön skapad av människan blir extrem och endast de starkaste och största individerna överlever; det blir som en uppskruvad variant av ” Survival of the fittest”.

Gäddor i stadsmiljö letar ofta efter växtlighet som ålnate, vattenpest eller näckrosbälten som i vissa områden är en bristvara. Fokusera ditt fiske kring vegetation men glöm inte att den urbana gäddan ofta kan använda sig av konstgjorda gömslen som bropelare, överhäng från parkträd eller förtöjda båtar. Fisketrycket efter gädda är i våra större städer ofta förvånansvärt lågt och medelvikten hos gäddorna som fångas i regel hög.

Gädda fånga i stan

Urbana miljöer erbjuder ofta mediokra lekområden för gädda, konkurrensen från artfränder blir därför låg och medelvikten istället hög.

4: Du kommer långt med vadarbyxor

Gäddan är en art som under hela sin livscykel är beroende av växtlighet för att kunna lägga sina romkorn under våren, som skydd under dess uppväxt eller som gömsle för att lurpassa på byten. Majoriteten av växtligheten i våra sjöar eller på kusten frodas på grunt vatten i strandzonen och det är där de flesta gäddorna lever största delen av sina liv. Med hjälp av ett par vadarbyxor når du många av en sjö- eller älvs hetaste gäddfiskeplatser. Fördelen med vadare är att du kommer åt de flesta småsjöar, framför allt de som inte har en båtramp. Många småsjöar utan båtilläggningsplats kan ha ett suveränt gäddfiske just eftersom fisketrycket är så lågt. När du fiskar utvadad eller från land så brukar man även vara mer metodisk och inte stressa fram på samma sätt som vid båtfiske. Du fiskar ofta av en plats mer noggrant vilket ofta kan krävas för att en köldstel och slug gammelgädda ska gapa över ditt bete. Du känner med dina fötter av bottenförhållanden, växtlighet och siktdjup på ett helt annat sätt än vid båtfiske. Du blir ett med vattnet och föreställ dig adrenalinkicken då en storgädda nappar kring dina fötter.

Ta dig fram i vatten

Ibland kan vadare vara att föredra framför stövlar.

5: Less is more

När du landfiskar efter gäddan ska du ha ett spartanskt förhållningssätt och verkligen utnyttja fördelarna av att fisket ska vara enkelt och lätt. Se till att ha bra kängor, en stabil ryggsäck och en betesarsenal som är liten men varierad. Försök få med ett par olika betestyper i olika färger som du känner att du behärskar till fullo och utnyttja fördelen i att du kan dessa beten och vet hur de simmar. Med en lätt och effektiv utrustning är det enkelt att vandra mellan platserna, det blir mer ergonomiskt och det känns skönare att komma iväg på kortare turer. Ofta är det behagligt att slippa allt mekande med båttrailers, motorer, beteslådor och dylikt för kortare kvällsturer efter jobbet, men allt kan ändå vara nog så effektivt. Du får mer tid över till själva fisket och när det inte nappar är det lätt att byta sjö eller åka hem igen. När jag var yngre bedrevs nästan allt mitt gäddfiske från land. Småsjöar och åar som var i det närmaste ofiskade fanns i överflöd och ärligt talat fångades nästan fler storgäddor då än nuförtiden. Du behöver inte 150 hästkrafter och BE-körkort för att fånga storgäddan, för glöm inte: – Less is more!

Storgäddan

Man behöver inte en dyr båt för att fånga storgäddan.