Hem / Hitta artiklar / Fiska gädda på vintern

Fiska gädda på vintern

Iskall gädda - hetare än du tror

fiska gädda på vintern

Vinter är is och snö. En tid för rovfiskars vila och låg aktivitet. Men det är inte hela sanningen. Dels kan vintern bestå av mildare väder, med öppet vatten och fiskar som förser sig för att ha ett energisöverskott. Dels är vintern också en period inför våren. Ibland är gränserna flytande. Storgäddor fångas hela vintern. Vi tar en titt på hur Storfiskregistrets fakta kan hjälpa dig i jakten på storgäddan och hur du ska fiska gädda på vintern.

Text: Nicka Hellenberg. Foto: Sportfiskarnas Storfiskregister.

”Vinter” är ett ganska otydligt begrepp i vårt avlånga land. Men för enkelhetens skull bestämmer vi härmed att ”vinter” i den här artikeln är lika med december, januari och februari. Härifrån kommer all statistik som är hämtad ur Storfiskregistret.

Bor du långt norröver tycker du förmodligen att det är en snålt tilltagen period. Isarna kanske ligger tjocka redan i november och envisas med att ligga kvar in i maj. Långt söderut gnäller vi ibland över att vintrarna inte existerar längre. Det är mest en utdragen kall höst och ett påfrestande mörker. Men, både från is och i öppet vatten fångas det rejäla gäddor.

Är det svårare att fiska gädda på vintern?

Det är inte bara gäddan, utan även gäddans bytesfiskar, som är mindre aktiva under vintern. Det gör att gäddan faktiskt har svårare att hitta mat och därmed kan tänkas bli än mer inaktiv – alltså en effekt som förstärks av tilltagande kyla och mörker. Under en snötäckt, tjock is är det väldigt mörkt.

gädda Ulf Noreman vinter
I december 2014 fångades samma gädda två gånger om – av två olika fångstmän, två olika dagar. Mest vägde hon när Ulf Noreman flötmetade med mört den 14 december: 15,943 kilo för att vara exakt.

Men vissa dagar verkar gäddorna ignorera alla sådana teorier och hugga vilt. Men, många vittnar om att mildväder, dagar med ljusare förhållanden och perioder med mindre snö på isen – eller ingen is alls förstås – kan ge väldigt goda resultat.

Spinnfiske på vintern efter gädda

Spinnfiske, med alla ingående beten som jigg, jerkbait, vobbler och så vidare står för en ganska stor andel gäddor, trots att vi håller oss till vinterstatistiken. Isfritt vatten krävs förstås. Finns det så har du statistisk sett ganska goda chanser att kroka en riktig best. Kallt vatten under vinterperioden brukar i regel inte betyda något mängdfiske, men med envishet och kunskap kan du lokalisera stora gäddor.

Under större delen av året brukar fiske i lovart, alltså där vinden ligger på och rör om i vattnet, vara det mest gångbara. I samband med isläggning och hastigt nerkylda vattenmassor kan ibland djupt skurna vikar med lovartsläge hålla mängder med fisk innan de hunnit sprida ut sig. Men, det är också så att iskalla vindar och det kalla vattnet gör att du kan ha bättre fiske i lä, eller åtminstone på platser som inte är direkt vindutsatta i det iskalla väderläget. Testa till exempel en djuphåla bakom en udde där vattnet kan vara aningen mindre kallt och där det finns möjlighet för gäddan att stå skyddad och lurpassa.

stips: Här har vi samlat alla artiklar av Nicka Hellenberg.

Var hittar du gädda på vintern?

I takt med att allt mer av växtligheten vissnar ner eller glesnar kan det löna sig att hitta de ställen där växterna fortfarande finns kvar, eller andra platser där gäddan kan ta skydd. Kamouflaget är alltid viktigt för den lurpassande rovfisken.

I vissa vatten är gäddan lättare att lokalisera på djupare vatten, både på grund av orsaken ovan och eftersom vattnet där är något varmare och ofta samlar bytesfiskstim. De absolut djupaste partierna i vattendraget verkar sällan ge resultat, men däremot kan djupbranter vara mycket intressanta.

tobias fränstam gädda göta älv
Den ihärdige fiskefantasten Tobias Fränstam med en decemberfångad supergädda från Göta älv. 16,4 kilo vägde bjässen, som när denna artikel skrevs också var Tobias hittills största gädda.

Tillgången på bytesdjur brukar vara en av de viktigaste aspekterna när det gäller att hitta gäddorna. Hittar du maten hittar du den som äter maten. På vintern behöver det dock inte alltid vara fallet. Eftersom fiskarna till stor del lever ett minde aktivt liv i kölden kan det betyda att de stannar längre på samma plats och ”går på sparlåga” eller inväntar bättre förhållanden för jakt.

Men, tillgången på föda är förmodligen förklaringen till att gäddan ibland återfinns på extremt grunt vatten även i smällkalla vintern. Här samlas stundtals småfiskar som äter av smådjur som finns i bottensedimentet. Dessutom finns ofta vass, eller annan växtlighet kvar på grunt vatten. Skydd är bra, som sagt.

Det omtalade ismetet efter stor gädda

Ismetet är ofta omdiskuterat. Många sportfiskare håller det som en favoritmetod för gädda. Det är inget snack om saken: ismetet lurar många stora gäddor. Fiske från is gör att det går att komma åt områden som annars är svårnådda. Åtskilliga fiskare äger inte någon båt, men med hållbara isar är de lockande vattnen möjliga att nå även för den båtlöse.

isfiskad gädda 12,85 kilo
När isarna fryser ända ner i Skåne är ismete den nästan enda tillgängliga metoden. Jerry Holmström knep en fin skalp i och med gäddan på 12,85 kilo – lurad från Arriesjöns is, januari 2011.

Genom strategiskt utplacerad ismetedon går det att täcka av intressanta ytor. Det går enkelt att fiska både grunt och djupt. För många är det också en trevlig, social tillställning. I väntan på att gäddan ska hugga kan man fika, grilla korv, eller bara sitta tyst och vänta. Utrustningen behöver inte vara superdyr eller knepig, så på många sätt är det en mycket trivsam metod.

De negativa aspekterna med ismete

Många hävdar att det är etiskt förkastligt att fiska på de ofta grunda områdena där gäddan samlats inför lek – speciellt när gäddan går på sparlåga och behöver vilan. Att presentera ett lättfångat byte i närheten av gäddan anses som både enkelt och lite ovärdigt.

Ofta lyfts också betesvalet fram och ifrågasätts. Ska man verkligen lura gäddan med deras riktiga föda? Vilka konsekvenser får det för en fisk som fångas flera gånger om och släpps åter däremellan?

Hanteringen av gäddan i kallt väder är en annan känslig punkt. Är det minusgrader i luften, i samband med kylande vind, kan gäddans slemskikt och ögon påverkas och ta skada när den kommer upp ur hålet. Många löser i och för sig det problemet med att inte fiska när det är för kallt, samt med snabb hantering. Avkrokningsmattor och vettiga verktyg som tänger är ett måste för att skona gäddan.

Att hålla ismetedonen under ständig uppsikt, kroka snabbt och kroka av så fort som möjligt, är viktigt om gäddan ska klara en återutsättning.

En sista viktig punkt är när det gäller ismete med fler än ett spö. Du bör givetvis alltid kontrollera vilka regler som gäller för fisket där du tänker ismeta. Fiske med fler än ett spö är inte alltid tillåtet.

gädda på vintern Marc Westrin
Nästan som i fornstora dagar. Kävlingeåns vattensystem – och välkända Lödde å – har ju levererat åtskilliga storgäddor under åren, främst i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Men Marc Westrins marsfisk på 18,760 kilo från 2016 ger ju ett visst hopp.

Mete i åar – alltid hett på vintern

I klassiska Lödde å, eller vatten som Mörrumsån, Göta älv, Dalälven och många andra rinnande vatten finns det möjlighet att fiska i isfria vatten mitt i vintern. I några vattendrag finns generellt ett stort antal stationära fiskar, som så att säga bor i ån. I andra är det intressantaste ur gäddsynvinkel de rovfiskar som antingen vandrar upp inför stundande lek, eller för att äta upp sig. Ibland är det en kombination av dessa ting som får gäddan att vilja övervintra i sötvattnet, så underskatta inte din närmaste å eller älv.

Ofta är det i de lite lugnare bakvattnen som gäddan står att finna.  Att flötmetet är populärt beror bland annat på att man kan låta betet driva förbi och passera förmodade ståndplatser. Man kan också placera betet på olika djup för att se om gäddan vill stiga och ta ett bete, eller få det presenterat framför näbben.

Men bottenmete av olika slag fungerar givetvis utmärkt också. Båda metoderna står för ett antal feta vintergäddor i vår statistik.

Lika många vintergäddor som höstgäddor

Under hösten 2000-2016 hittar vi nästan exakt samma antal gäddor fångade som under tremånadersperioden vi kallar vinter. 1 421 gäddor totalt, ganska jämnt fördelade mellan månaderna december, januari och februari. Kan man se någon trend så är det väl att februari har en liten ledning med 52 registrerade fiskar.

Då ska vi komma ihåg att februaridygnen har lite fler ljusa timmar än december. På många håll närmar vi oss vår, med behagligare dagar för både fisk och fiskare. I många fall har isarna börjat tunnas ut, vilket möjliggör effektivare fiske. Gäddorna börjar därtill alltmer dra sig mot de kommande lekområdena.

gädda trolling 12,12 kilo Henrik Karlsson
Om isarna är fjärran kan trolling vara en fin metod även vintertid. Den här 12,12 kilo tunga gäddan tog Henrik Karlsson i Åsunden den 19 december 2015.

Men, i stort är det en ganska jämn match vintermånaderna emellan.

En liten notering från registret: Vintern 2007-2008 var mild, åtminstone i slutfasen. Av de hela elva gäddor som är registrerade i Storfiskregistret är bara en fångad från is. Flötmete i Lödde å, jerkbaitfiske i Blekinge skärgård och spinn i Mörkö skärgård står istället för flera av gäddorna.

Lär känna ditt vatten

Vi upprepar gärna devisen från tidigare gäddartiklar. Att kunna sitt vatten är antagligen den absolut viktigaste parametern i gäddjakten. Var gäddan finns, hur den rör sig och hur du ska komma i kontakt med den varierar från vatten till vatten. Lägger du pussel och lär dig det kommer du få ett bättre resultat. Skaffa erfarenheten genom fiske i olika väderlek och temperatur, för fiskedagbok, prata med andra fiskare och byt erfarenheter med andra så kommer du snabbare fram till målet.  Och givetvis:

spinnfiskad gädda blekinge
Issörjan ligger inne vid land och snön täcker marken. Men vattnet är öppet i Blekinge skärgård när Johan Asplund Schmidt sätter sin spinnfångade 14,2-kilosgädda den 4 december 2010.

Du kan även använda vårt fina Storfiskregister för att lära dig mer och bli inspirerad. Som medlem i Sportfiskarna kan du logga in och söka i registret. Är du inte medlem i Sportfiskarna kan du bli det här. Kom också ihåg att om du får en gädda över tolv kilo ska du givetvis anmäla den till Storfiskregistret. Trevligt vinterfiske!

Om Storfiskregistret

Storfiskregistreringen startade 1971 och omfattar idag över 39 000 stora fiskar av alla tänkbara arter från svenska vatten. Sportfiskarna utfärdar också de officiella svenska sportfiskerekorden. Storfiskregistret är en unik databas över sportfiskefångster i Sverige. Förutom beståndsstatus för olika arter kan man även söka fram var, hur och när man bäst fångar stora fiskar.