Hem / Hitta artiklar / Så isfiskar du säkert

Så isfiskar du säkert

Så förbereder du dig för fiske på alla isar.

Kvinna pimplar abborre på isen

Vi ger dig grunderna för hur du förbereder dig och fiskar säkert på olika isar. Målet är att alla ska komma hem tryggt från fisket i vinter.

Text och foto: Bengt Olsson   Illustrationer: Bengt Olsson, F. Fors

Varje år sker ett antal allvarliga olyckor under isfiske som i regel hade kunnat undvikas med bättre förberedelser eller ett större säkerhetstänk. Särskilt i början och i slutet av säsongen kan isens tjocklek och hållfasthet variera mycket. Ett varmare klimat försämrar även isförhållandena och i södra Sverige blir det nu allt ovanligare med säker is. Vi tipsar här om issäkerhet och hur du bäst förbereder dig så att du kommer hem tryggt efter varje isfisketur.

De viktigaste förberedelserna görs innan man går ut på isen. Brister isen hjälper det inte med isdubbar som ligger nedpackade i en pulka och den som väljer att fiska ensam har inte möjlighet att få hjälp av en fiskekompis.

Utrustning för säkert fiske på isen.

Isdubbar, ispik och säkerhetslina är viktig säkerhetsutrustning. Med ombyte i vattentätt påse och ett vattentätt mobilfodral är det även möjligt att byta kläder och alltid kunna larma 112 om olyckan är framme.

Det viktigaste att tänka på:

  • Provborra och mät istjockleken innan du går ut på isen, exempelvis från en brygga.
  • Ta alltid på dig isdubbar innan isen beträds. De ska sitta lättillgängliga under hakan.
  • Ta med och använd ispik för att kontrollera isen. Det är särskilt viktigt i början och slutet av säsongen.
  • Ta med räddningslina. Med en räddningslina hjälper du fiskekompisen upp på isen igen.
  • Fiska inte ensam. Ta med minst en fiskekompis så kan ni hjälpas åt om olyckan är framme. Ha varsin räddningslina lättillgänglig som ni kan kasta till varandra.
  • Se till att ni alltid kan larma 112 om en allvarlig situation skulle uppstå. Ha mobilen i ett vattentätt fodral och se till att batteriet är laddat.
  • Använd gärna flytplagg som exempelvis flytoverall eller flytundertäll. Det ökar säkerheten enormt. Går man igenom isen flyter man, vilket gör det lätt att ta sig upp. En flytoverall förlänger även tiden man klarar att ligga i en isvak.
  • Ta med torra extrakläder i en vattentät packpåse.
  • Kolla upp väderprognosen innan fisket. Kraftig blåst med regn kan försvaga en is snabbt, särskilt om det finns öppet vatten varifrån vågor kan börja tära på isen.
  • Klä dig varmt och ta med en god matsäck och varm dryck. Den som är varm och mätt tänker bättre (och fiskar bättre) och kan därmed lättare undvika risker än den som är frusen, hungrig och törstig.

Vad är säker is?

Tio centimeter kärnis (kärnis är is som består av ett hårdfruset stycke) ger god säkerhetsmarginal och är Sportfiskarnas säkerhetsgräns för att arrangera isaktiviteter. Även kärnis som är sex centimeter tjock bär en vuxen person, men då har man mycket mindre marginal vid svagare partier. Väljer man att fiska under sådana förhållanden får man vara mycket försiktig. Kontrollera alltid isen noga under förflyttningar. Enklast gör du det med en ispik som du slår i isen framför dig. Går ispiken igenom isen på ett slag är isen farligt tunn. Backa då tillbaka till säker is.

10 centimeter kärnis

Tio centimeter kärnis är ett bra mått på säker is.

Isens svaga punkter

Is är ett föränderligt material som snabbt kan påverkas av ökande strömdrag, vind och regn. I början av säsongen är isen ofta ojämn och kan vara farlig på vissa platser. Generellt ska man undvika in- och utlopp och strömsatta sund och vara uppmärksam på is ute på öppna fjärdar där vinden ofta håller vattnet i rörelse och försvårar isläggningen. Det kan skilja många centimeter i istjocklek mellan skyddade vikar och isen mitt ute på sjön.

Ibland finns även partier med mycket svag is där exempelvis vatten trängt upp genom hål eller där stora sprickor i isen nyligen frusit till. Isen kan även ha drivits ihop av vinden under början av isläggningen vilket gör att delar av en sjö kan ha tjock grå is medan den del som vinden frilagt bara består av en tunn klar hinna. Var slutligen extra försiktig på snötäckt is då isen växer till sämre med isolerande snö ovanpå och snön samtidigt döljer svaga partier. Använd därför alltid ispik för att kontrollera hållfastheten.

Isens svaga punkter

Att ta sig upp ur en isvak

Om isen brister och man hamnar i vattnet ska man vända runt åt det håll man kom ifrån. (isen höll ju där) Försök andas lugnt och håll tag i iskanten. Ta sedan ut isdubbarna och hugg fast dem i isen. Håll tummarna uppe på dubbarna för extra styrka. Med armarna nära kroppen drar man sig sedan upp på isen igen medan man hjälper till genom att sparka med benen i vattnet. Väl uppe på isen kryper man först någon meter innan man ställer sig upp. Detta för att minska belastningen på isen så att man inte direkt går igenom igen.

Illustration av en man som använder isdubbar för att ta sig upp ur en vak.

Så använder du isdubbar: hugg fast dem i isen med tummarna uppe på dubbarna. Håll armarna nära kroppen och dra dig upp. Hjälp till genom att sparka med benen i vattnet.

Illustration av en man som kryper bort från en isvak

Fortsätt krypa några meter bort från vaken när du kommit upp på isen. Då belastar du inte den svaga isen lika mycket som om du ställer dig upp.

En man som testar isens hållbarhet med en ispik

Isens hållfasthet kontrolleras bäst med ispik.

Tips: testa att plurra

Att plötsligt hamna i iskallt vatten ger en mycket stark chock som gör det svårt att ta det lugnt och minnas instruktioner. Ett tips för att öka säkerheten är därför att pröva att plurra under kontrollerade former och prova på att ta sig upp med isdubbar. Det är även bra att öva på att hjälpa varandra att ta sig upp med räddningslina.

Har man en flytoverall är det faktiskt inte särskilt dramatiskt att gå igenom isen då man flyter bra och det kalla vattnet stängs ute om overallens dragkedja är stängd och arm- och benmuddar åtdragna. Möjlighet att prova på att plurra erbjuds varje vinter på många platser, exempelvis av Friluftsfrämjandet.

Se även vår instruktionsfilm ”Tips för säkrare isfiske” på YouTube.

Vad visar olycksstatistiken?

De flesta isolyckor inträffar i början och i slutet av säsongen då isen antingen är väldigt tunn eller försvagad av sol och mildväder. Olycksstatistiken visar tydligt att äldre personer, särskilt äldre män löper störst risk. Det beror främst på att äldre har betydligt svårare att orka ta sig upp ur en isvak. Merparten av isolyckorna med dödlig utgång orsakas även av att nödvändig säkerhetsutrustning saknats, exempelvis isdubbar, ispik och räddningslina, samt av att man fiskat ensam. Sällskap på isen som kunnat larma och inleda en räddningsaktion skulle ha kunnat rädda många förolyckade.

Var kan man isfiska först?

Vi bor i ett mycket avlångt land där man längst i norr i regel kan börja isfiska på mindre fjällvatten från slutet av oktober, medan pimpelfiskarna i Skåne numera får vara glada om de får is överhuvudtaget. Säker is återfinns först på mindre vatten som är grunda och saknar kraftig genomströmning och som därför kyls av snabbare. Det kan exempelvis röra sig om små tjärnar och skogssjöar, men även skyddade vikar på större sjöar och havsvikar. Det behövs många veckor av stabil kraftig kyla för att isen ska lägga sig på större sjöar som Mälaren och Vättern. Detta inträffar nu mer och mer sällan då vintrarna med klimatförändringen blir allt mildare.

Kvinna med en isfiskad öring.

Det är bara genom att vara ute på isen som man kan lära sig iskunskap och issäkerhet.

Våga isfiska!

Efter alla varningar om isens faror verkar det kanske dumt att överhuvudtaget ge sig ut på isen. Men isfiske ger fantastiska friluftsupplevelse och är ett riktigt enkelt och folkligt fiske som alla kan utöva. Förbereder man sig rätt, kontrollerar isen noga och fiskar flera tillsammans är man säker. Tänk även på att det enda sättet att lära sig hur issäkerhet funkar är att vara där ute.

Fiskar på isen och isfiskebeten.

Isfiske är roligt och kräver väldigt lite utrustning.

Läs mer om issäkerhet på Svenska

Issäkerhetsrådets webb.

Issäkerhetsrådet