Hem / Hitta artiklar / Issäkerhet vid fiske

Issäkerhet vid fiske

Så är du säker på isen i vinter

Gå igenom svag is

Samtidigt som det är en fantastisk frihetskänsla att få kliva ut på den första frostiga isen och inleda vinterfisket så är detta ett av de tillfällen då det gäller att vara som mest försiktig. Isens tjocklek och hållfasthet kan variera mycket. Sportfiskarna tipsar här om issäkerhet och hur du bäst förbereder dig så att du kommer hem tryggt efter varje isfisketur.

Text: Bengt Olsson. Foto: Emma Lindgren, Knuts Conny, Bengt Olsson, Diane Keetlaer Olsson

Ismetad gädda
När den första kylan, snön och isarna kommer är det lätt att man glömt bort lite om issäkerheten och hur man gör.

Det är lätt hänt att man är så fiskesugen när det äntligen blir isfiskepremiär att man glömmer att förbereda sig tillräckligt kring issäkerhet. Varje år sker ett antal allvarliga olyckor som hade kunnat undvikas med bättre förberedelser. Brister isen så att man går igenom hjälper det exempelvis inte att man har med isdubbar om de ligger nedpackade i en ryggsäck och har man inte mobilen i ett vattentätt fodral kan man inte larma om den blir blöt. Vi listar här de viktigaste punkterna att tänka på för issäkerhet innan man beträder isen:

  • Provborra och mät istjockleken innan du går ut på isen, exempelvis från en brygga. Tio centimeter kärnis (is som består av ett stycke) ger god säkerhetsmarginal och är Sportfiskarnas säkerhetsgräns för att arrangera isaktiviteter. Även kärnis som är sex centimeter tjock bär en vuxen person, men då har man mycket mindre marginal vid svagare partier. Väljer man att fiska under sådana förhållanden får man vara mycket försiktig.
Borra hål i isen
Det är bara genom att vara ute på isen som man kan lära sig iskunskap och issäkerhet.
  • Kontrollera också alltid isen under förflyttningar. Enklast gör du det med en ispik som du slår i isen framför dig. Går ispiken igenom isen på ett slag är isen farligt tunn. Backa då tillbaka till säker is.
Kontrollera isens tjocklek
Ispiken är bästa hjälpmedlet att kontrollera isen med. Se skillnaden här mellan tjockare grå is och farligt tunn klar is.
  • Ta alltid på dig isdubbar innan isen beträds. De ska sitta lättillgängliga under hakan.
  • Fiska inte ensam. Ta med minst en god fiskekompis så kan ni hjälpas åt om olyckan är framme. Ha varsin räddningslina lättillgänglig som ni kan kasta till varandra.
räddningslina
Med en räddningslina hjälper du fiskekompisen upp på isen igen.
  • Se till att ni alltid kan larma 112 om en allvarlig situation skulle uppstå. Ha mobilen i ett vattentätt fodral och se till att batteriet är laddat.
  • Använd gärna flytplagg som exempelvis flytoverall. Det ökar säkerheten enormt mycket och förlänger även tiden man klarar att ligga i en isvak. Går man igenom isen sjunker man inte heller ner i vattnet särskilt mycket vilket gör det lätt att ta sig upp.
  • Ta med torra extrakläder i en vattentät packpåse. Lägg gärna i en handduk att torka er med och stå på under eventuellt ombyte.
vattentät påse
Ombyte i vattentätt fodral och ett vattentätt mobilfodral gör det möjligt att byta kläder och larma 112 om olyckan är framme.
  • Klä dig varmt och ta med en god matsäck och varm dryck. Den som är varm och mätt tänker bättre (och fiskar bättre) och kan därmed lättare undvika risker än den som är frusen, hungrig och törstig.
  • Kolla upp väderprognosen innan fisket. Kraftig blåst med regn kan försvaga en is snabbt, särskilt om det finns öppet vatten varifrån vågor kan börja tära på isen.
Issäkerhet utrustning
En av de viktigaste reglerna i issäkerhet är att inte fiska ensam. En bra fiskekompis är guld värd på isen!

Vilka är isens svaga punkter?

Is är ett föränderligt material som även snabbt kan påverkas av ökande strömdrag, vind och regn. I början av säsongen är isen ofta ojämn och kan vara farlig på vissa platser. Generellt ska man undvika in- och utlopp och strömsatta sund och vara uppmärksam på is ute på öppna fjärdar där vinden ofta håller vattnet i rörelse och försvårar isläggningen. Det kan skilja många centimeter i istjocklek mellan skyddade vikar och isen mitt ute på sjön.

Ibland finns även partier med mycket svag is där exempelvis vatten trängt upp genom hål eller där stora sprickor i isen nyligen frusit till. Isen kan även ha drivits ihop av vinden under början av isläggningen vilket gör att delar av en sjö kan ha tjock grå is medan den del som vinden frilagt bara består av en tunn klar hinna. Var extra försiktig på snötäckt is då isen växer till sämre med isolerande snö ovanpå och snön samtidigt döljer svaga partier. Använd därför alltid ispik för att kontrollera hållfastheten.

Fisk på ismete
Snötäckt is kan dölja tunna partier. Var därför extra försiktig och kontrollera isen vid förflyttning.

Hur gör man om man går igenom isen?

När man har hamnat i en isvak ska man vända runt åt det håll man kom från då isen höll där. Man tar ut isdubbarna och hugger fast dem i iskanten och med armarna nära kroppen drar man sig sedan upp på isen igen medan man hjälper till genom att sparka med benen i vattnet. Väl uppe på isen kryper man först någon meter innan man ställer sig upp för att minska belastningen på isen så att man inte går igenom igen.

Ta sig upp med isdubbar
Isdubbar är ett måste för att kunna ta sig upp ur en isvak på egen hand.

Allt detta är dock lättare sagt än gjort då upplevelsen att plötsligt hamna i iskallt vatten ger en mycket stark chock som gör det svårt att ta det lugnt och minnas instruktioner. Ett tips för att öka säkerheten är därför att pröva att plurra under kontrollerade former och prova på att ta sig upp med isdubbar. Det är även bra att öva på att hjälpa varandra att ta sig upp med räddningslina.

Har man en flytoverall är det faktiskt inte särskilt dramatiskt att gå igenom isen då man flyter bra och det kalla vattnet stängs ute om overallens dragkedja är stängd och arm- och benmuddar åtdragna. Möjlighet att prova på att plurra erbjuds varje vinter på många platser, exempelvis av Friluftsfrämjandet. Se även Sportfiskarna instruktionsfilm ”Tips för säkrare isfiske” på Sportfiskarnas kanal på YouTube.

Barn pimplar på isen
Med ett förändrat klimat blir det kortare perioder med sammanhängande kyla vilket ökar riskerna. Men med rätt säkerhetsutrustning och möjlighet att välja rätt vatten kan man ändå komma ut på härligt isfiske.

Vad visar olycksstatistiken för brister i issäkerheten?

De flesta isolyckor inträffar i början och i slutet av säsongen då isen antingen är väldigt tunn eller försvagad av sol och mildväder. Olycksstatistiken visar tydligt att äldre personer, särskilt äldre män löper störst risk. Det beror främst på att äldre har betydligt svårare att orka ta sig upp ur en isvak. Merparten av isolyckorna med dödlig utgång orsakas även av att nödvändig säkerhetsutrustning saknats, exempelvis isdubbar, ispik och räddningslina, samt av att man isfiskat ensam.

Sällskap på isen som kunnat larma och inleda en räddningsaktion skulle ha räddat många förolyckade.

Pimpelfiske i solsken
En fiskekompis kan vara det som räddar ditt liv. Dessutom är det mycket roligare med sällskap.

Var kan man isfiska först?

Vi bor i ett mycket avlångt land där man längst i norr kan börja isfiska på mindre fjällvatten från slutet av oktober, medan pimpelfiskarna i Skåne numera får vara glada om de får is överhuvudtaget. Säker is återfinns först på mindre vatten som är grunda och saknar kraftig genomströmning och som därför kyls av snabbare. Det kan exempelvis röra sig om små tjärnar och skogssjöar, men även skyddade vikar på större sjöar och havsvikar. Det behövs många veckor av stabil kraftig kyla för att isen ska lägga sig på större sjöar som Mälaren och Vättern. Detta inträffar nu mer och mer sällan då vintrarna med klimatförändringen blir allt mildare.

Barn tittar i pimpelhål
För mindre barn ökar flytväst både säkerheten och värmer även lite extra.

Våga isfiska! Men tänk issäkerhet!

Efter alla varningar om isens faror verkar det kanske långsökt att överhuvudtaget ge sig ut på isen. Men isfiske ger fantastiska friluftsupplevelse och är ett riktigt enkelt och folkligt fiske som alla kan utöva. Förbereder man sig rätt, använder ispik för att undersöka isen och fiskar flera tillsammans är man säker. Tänk även på att det enda sättet att bli duktig på iskunskap är att vara där ute.

Se ”Tips för säkrare isfiske” på Sportfiskarnas kanal på YouTube för mer tips om issäkerhet.
Pimpelröding från isen
Isfiske är svensk sportfiskekultur. Förhoppningsvis kommer vi att kunna fortsätta med denna ädla form av friluftsliv.