Hem / Hitta artiklar / Allemansrätten, möjligheter och skyldigheter

Allemansrätten, möjligheter och skyldigheter

Lär dig mer om allemansrätten

Allemansrätten fiske

Allemansrätten ger oss både möjligheter och skyldigheter. När du är ute i naturen ansvarar du för att du inte skadar eller stör miljön, djur eller andra människor. En grundregel är: Inte störa, inte förstöra. Missa inte våra digitala material om vår unika allemansrätt.

Text: Bengt Olsson. Foto: Knuts Conny.

Du har säkert fiskat från båt och från land och badat och vandrat i skogen runt sjön, kanske plockar du även bär och svamp och tältar i naturen? Då har du använt dig av allemansrätten. Sverige är ett av få länder i världen med en sådan rättighet. För många utländska besökare är det fantastiskt att få röra sig fritt och få möjlighet att fiska och vistas i naturen i Sverige. Men många, både besökare och svenskar, har inte riktigt koll på allt vad allemansrätten innebär. Sportfiskarna har därför gjort flera olika informationsmaterial som mer i detalj berättar om hur allemansrätten fungerar.

Här pratar fiskeprofilen Rebecka Svensson om vad du bör tänka på när du färdas med båt.

Förutom att rent allmänt informera om allemansrätten kan materialen exempelvis användas i utbildningssyfte av en förening som arrangerar fiskeaktiviteter med inriktning på integration.

Tobias Fränstam berättar om vad du bör tänka på när du vill gå i land.

Filmer om allemansrätten

På Sportfiskarnas Youtube-kanal hittar du bland annat sex filmer om olika aspekter av fiske och allemansrätt: att vistas i skyddade områden, att gå iland från fiskebåten, att tända en brasa i naturen, att laga mat utomhus och att inte skräpa ner. Filmerna är producerade av Sportfiskarna med stöd av Naturvårdsverket.

Victor Söderberg pratar om vikten av att ta hand om ditt skräp när du är ute och fiskar.

Om fiske och allemansrätten

Fiske är ett av våra största fritidsintressen med cirka två miljon utövare årligen. Allemansrätten har en central roll för sportfiskets breda och folkliga utövande.

I den här videon pratar fiskeprofilen Matilda Leijon om vad du bör tänka på när du ska laga mat över en öppen eld.

Fritt handredskapsfiske gäller i våra fem stora sjöar Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren och Storsjön i Jämtland, samt längs våra kuster. I alla övriga vatten måste man lösa fiskekort eller ha tillstånd av fiskerättsägaren. Det fria handredskapsfiske omfattar såväl svenskar som utländska medborgare men är inte en del av allemansrätten. Däremot är allemansrätten en förutsättning för att man exempelvis ska kunna fiska från land längs kusten eller i upplåtna fjällvatten. Utan allemansrätt skulle det vara mycket svårare att fiska.

Fiskeprofilen Emilie Björkman berättar om vad du bör tänka på när du ska tända en brasa.

Allemansrätten gäller inte bara på land, utan även ute på vattnet. Att inte störa, inte förstöra är alltså viktigt även när du är ute med båt eller isfiskar.

Ladda hem och sprid vår broschyr på 19 språk

Med stöd från Naturvårdsverket har Sportfiskarna tagit fram broschyren ”Fiske i Sverige”, om fiske och allemansrätt som även har översatts till 19 andra språk. Informationen får skrivas ut och delas och spridas fritt. Här kan du ladda hem broschyrerna ”Fiske i Sverige”.

Svenskt Friluftsliv

Allemansrättens dag 20 september

Den 20:e september är det Allemansrättens dag. Svenskt Friluftslivs organisationer kommer under veckan anordna aktiviteter runt om i landet med fokus på allemansrätten. Håll utkik på din ort!