Hem / Hitta artiklar / Havsfiske på djupet

Havsfiske på djupet

Havsfiskeskolan med tips och heta platser

havsfiske långa

För många sportfiskare är havsfiske väldigt exotiskt. Det är kanske den nervkittlande spänningen av att nästan vad som helst kan hugga där nere i djupet. Häng med Svenskt Fiske på en guidning till svenskt havsfiskes hetaste platser.   

Text: Markus Lundgren. Foto: Markus Lundgren, Mattias Jonsson.

Den som var med på 1970-talet och ännu tidigare minns hur man på den tiden kunde fånga stora blekor och torskar i kustzonens bränningar. Långor med tvåsiffrig vikt var inte ovanligt på utsjögrunden och vårfisket efter havskatt var nästan en nationalsport utanför Tjörn och Orust. Detta var innan man på allvar började se konsekvenserna av flera decenniers dålig förvaltning av fiskbestånden. Trålgränsen låg nästan uppe på land, beslutsfattarna bestämde om fiskekvoter långt över den vetenskapliga rådgivningen och den kraftigt överdimensionerade fiskeflottan hade ett mycket starkt politiskt inflytande.

havsfiske 10-gradarn blåkäft
Den exotiskt orangefärgade blåkäften är en häftig fångst och en fantastisk matfisk. Samtliga blåkäftar i Sportfiskarnas storfiskregister har fångats på 220-400 meters djup.

Det var de kommersiellt viktiga bestånden som tog mest stryk av överfisket och beståndssituationen är fortfarande allvarlig för många arter. Koljor, rödspättor och stora blekor som för 40–50 år sedan var stapelföda för kustbor har knappt gått att fånga på spö under 2000-talet. Överfisket av våra fiskbestånd är tveklöst en av de största misshushållningarna av en gemensam resurs i europeisk historia.

Ny teknik gav möjligheter

De överfiskade kustfiskbestånden innebar att sportfiskarna tvingades längre och längre ut för att ha chans på bra havsfiske. Men samtidigt innebar teknikutvecklingen lite av en nytändning för sportfisket till havs. Den stumma flätlinan utvecklades samtidigt som ekolod och satellitnavigatorer blev tillgängliga till rimliga priser. Den nya tekniken skapade möjligheter att havsfiska med mer precision både längre ut och framför allt på större djup.

havsfiske bratten kolmule
Artikelförfattaren med en kolmule, eller blåvitling som den också kallas. Små fiskstrimlor på djupt vatten är receptet för att lyckas fånga denna drömfisk.

Djuphavsfisket var givetvis inte någon total nyhet för svenska havsfiskare. Redan på 1970-talet åkte svenskar till andra sidan Skagerrak och det lilla kustsamhället Langesund, på samma latitud som Strömstad. Det var på den tiden framförallt pionjärer från Göteborgs Havsfiskeklubb som på ganska behagligt avstånd från Sverige kunde utforska de kustnära djup som vårt västra grannland välsignats med, även längst ner i söder. Sedan dess har mängder med rutinerade havsfiskare utforskat Langesund och samlat erfarenhet och kunskap om fisket på riktigt djupt vatten.

Bratten – klassisk plats för havsfiske

Tjugofem sjömil väster om Smögen ligger Bratten, känt för sitt ravinsystem med brant sluttande bergväggar och hårdbottnar där olika djuphavslevande arter trivs och får skydd mot trålarna, trots att Bratten är ett av Nordsjöområdets mest trålade områden. År 1995 fastnade fiskebåten Novi med trålen i en av ravinerna och sjönk tillsammans med de fyra ombord.

Djuphavsfiske bratten vitrocka
Sportfiskarnas regionchef Nils Ljunggren behärskar både våtmarksrestaurering och havsfiske till fullo. Djuphavsfiskets grå eminens vitrockan fångas både på Bratten och 10-gradarn. Svenska rekordet är en fisk på 11,7 kilo från 10-gradarn och de flesta fiskarna ligger i storleksintervallet 6-10 kilo.

I slutet av 1990-talet börjar svenska havsfiskare på allvar spana västerut och rapporterna om raviner och djupbranter lockar ut de första båtarna. Fångsterna låter inte vänta på sig och 1998 slår Bratten igenom som sportfiskedestination för havsfiske. På bara några år registreras nya svenska rekord för bland annat håkäring, klorocka, hälleflundra, gråsej och lubb. Brattens utsatta läge mitt i södra Skagerrak med nästan fem landmil till närmsta kust gör dock att det är få sportfiskebåtar som verkligen kommer ut.

Normalt fiskedjup på Bratten är 280–360 meters djup och den huvudsakliga fångsten vid havsfiske är den fantastiska matfisken lubb. Den tycks finnas utspridd i stora delar av området, även uppe på mjukbottnarna ovanför ravinkanterna. Här hittar du också både klorocka och den större släktingen vitrocka. Ravinkanterna kan stupa närmare 100 meter och ravinerna är ofta 100–200 meter breda. Nere i ravinerna finns absolut chans på långa, men eftersom hårdbottnarna är relativt sällsynta är det lubben som dominerar. Mer spännande vid havsfiske är då chansen på både håkäring och hälleflundra, där bägge arterna har fångats flertalet gånger och i vikter upp till 65 kilo. Yrkesfiskare har alltid pekat ut norra Bratten som ett mycket bra område för hälleflundra under vårvintern. Det ska nämnas att fisket efter gråsej kan vara fantastiskt bra på Bratten.

havsfiske gråsej
Vissa år kan fisket efter stor gråsej i mellanvattnet vara fantastiskt bra. Ofta hittar du gråsejen på 50-120 meters djup, men emellanåt jagar stimmen bara 20-30 meter under båten!

Rara arter vid havsfiske

I ravinerna simmar ytterligare småarter som ger svenska havsfiskande artfiskare våta drömmar och det måste inte vara stora fiskar för att det ska vara spännande. År 1999 fångade Magnus Durell, som var först i Sverige med 100 spöfångade fiskarter, Sveriges första skoläst. Magnus fångade dessutom den första blåkäxan. Det var i slag med Kungsbackateamet Confidence, som bland annat ståtade med svenska rekordet på håkäring. Deras Brattendubblé med två av Sveriges första spöfångade håkäringar är svensk havsfiskehistoria.

På de undervattenfilmer som Göteborgs universitet ansvarat för syns bland annat havsmus, rödtunga och nordfierasfer. Enstaka kolmular har spöfångats och jag har själv nöjet att ha just denna fisk på artlistan efter en riktad satsning med småkrok och mindre fiskstrimlor på 330 meters djup. Vad gäller den lilla agntjuven blåkäxa, Europas minsta hajart, finns den som vanligt i större antal än vad man önskar.

havsfiske 10-gradarn Blåkäxa
Djuphavsfiskets agntjuv nummer ett är utan tvekan blåkäxan, Europas minsta hajart. Den känns enkelt igen på dess sammetslena buk och glimrande ögon med gröna pupiller.

Bratten är ett Natura 2000-område, och sannolikt kommer Bratten att framöver omfattas av restriktioner för sportfisket. Anledningen är att man vill skydda områdets höga naturvärden, bland annat koraller, sjöpennor och svampdjur. Ansvariga myndigheter anser anmärkningsvärt nog att det finns en risk att sportfisket kan skada dessa naturvärden och eftersom det redan införts trålförbud runt ravinerna, där yrkesfisket förvisso knappt fiskar ändå av säkerhetsskäl, så har yrkesfiskets företrädare drivit på hårt för att även sportfisket ska förbjudas. I skrivande stund är det oklart hur omfattande förbudet kommer att bli och när det träder i kraft, men sportfiske kan inom kort komma att förbjudas kring flertalet av de kända ravinområdena.

Gropa – väst om Orust

För den som vill testa ett mindre extremt fiske än Bratten finns området Gropa, eller Förväntningarnas brant som killarna i legendariska fisketeamet Confidence kallade det när de körde över de spännande branterna första gången på 1990-talet. Området ligger väster om Orust och närmre kusten än Bratten. Området är stort och du får köra runt en del för att hitta branter och sluttningar. Rena hårdbottnar är det ont om och den huvudsakliga fångsten är lubb, men tiokilosfiskar är inte ovanliga. Fisket sker vanligtvis från toppen på cirka 220 meter ner till drygt 300 meters djup. Vissa år är det också gott om stor gråsej i mellanvattnet.

Djuphavsfiske lubb
Den kanske vanligaste djuphavsfångsten är lubben. Den växer sig stor och är en otroligt fin matfisk med vitt, fast kött som smakar skaldjur. Svenska rekordet är på 14,75 kilo.

10-gradarn – hetaste platsen för havsfiske

Det absolut mest intressanta området för den extrema havsfiskaren är utan tvekan 10-gradarn, en grundtopp på cirka 250 meters djup omgiven av Norska rännans salta Atlantvatten och djup kring 400 meter. Namnet 10-gradarn kommer av att området ligger i princip mitt på longituden 10°. Själva grundtoppen ligger precis på gränsen till norskt vatten och det är bara 18 sjömil från toppen in till norska Langesund.

Bratten Vitrocka återutsättning
Hajar och rockor tillhör broskfiskarna, en grupp som har långsam tillväxt och blir könsmogen sent. De arter du kan fånga i svenska vatten är bland annat vitrocka, klorocka, blåkäxa och håkäring. Broskfiskarna saknar simblåsa och klarar därför att återutsättas, trots de stora tryckförändringarna vid denna typ av fiske.

Området är inte på något sätt nyupptäckt. Det har sedan 1980-talet utforskats av norska havsfiskare och även svenska pionjärer inom havsfiske som Ulf Stahre, som hade den legendariska båten Falken stationerad i Langesund under många år. Under 2000-talet är det främst team Confidence som drivit utvecklingen framåt genom att systematiskt kartlägga nya områden. Från Hunnebostrand och Fjällbacka i norra Bohuslän är det närmare 45 sjömil ut till 10-gradarn, som idag dominerar fångststatistiken för det svenska djuphavsfisket. De regerande svenska rekorden för blåkäft, blåkäxa, blålånga, fjällbrosme, havsmus, håkäring, mindre kungsfisk och vitrocka kommer alla från området. I detta avlägsna hörn av Skagerrak finns alla möjligheter i världen att utforska framförallt de djupområden som sträcker sig söderut från toppen, längs Norska rännans kanter. Här finns mängder av hålor, djupbranter och hårdbottnar med djup kring 400–550 meter där ingen någonsin har skickat ner en agnad krok.

Den väsentliga skillnaden mot Bratten, utöver djupet, är att du oftare fiskar på hård botten. Det innebär också att det finns betydligt mer långa här. Det är också bra chans på de riktigt stora och ibland kan det vara mycket stor fisk på en liten fläck. Fiskar över 15 kilo är vanliga och vår största hittills är på strax över 25 kilo. Hamnar du utanför hårdbotten är risken stor att lubb eller vitrocka tar agnet. Medelvikten på lubben kan dock vara mycket hög och det är gott om fisk över tio kilo.

havsfiske västkusten
Det är på 10-gradarn du har chansen att fånga din riktiga drömfisk. Det är exempelvis här de riktigt stora långorna simmar. Förbered dig på en riktigt tuff kamp för att tvinga upp en 20-kilos från 400 meters djup!

Håkäring, världshavens vagabond

Längs Norska rännans djupkanter finns också bästa chansen att fånga håkäring. Vissa år tycks denna världshavens vagabond vandra in i Skagerrak i större antal och även om den i våra vatten inte kommer i närheten av maxvikten på över ett ton så är den en drömfångst för alla svenska havsfiskare. Svenska rekordet från 2017 var ändå 282 cm lång, vilket ger en uppskattad vikt på 272 kilo. Bara en sådan sak.

Det är också över 10-gradarns riktigt djupa bottnar som rariteten blålånga, eller birkelånga som den också kallas, har fångats. Nästan samtliga 25 blålångor som rapporterats in till Sportfiskarnas storfiskregister har fångats på minst 360 meters djup. På 10-gradarn ska man absoluta göra satsningar med mindre krok och små agnbitar. Havsmus, kolmule och guldlax väntar på dig nere i djupet.

havsfiske karta
10-gradarn, Bratten och Gropa är alla kända, heta platser för havsfiske.

Tänk på säkerheten vid havsfiske

Det stora avståndet till svenska kusten vid havsfiske ställer höga krav på säkerheten. Det är ingen barnlek att ge sig ut flera landmil från kusten och givetvis måste tillgängliga väderprognoser vara helt säkra innan man gör en djuphavssatsning. Mobiltelefonerna fungerar sällan här ute, så kommunikationen sker med VHF-radio. Det gäller att snabbt kunna få hjälp om något skulle hända, så var alltid minst två båtar och håll kontakten över radion. Tänk också på att ni måste hissa ett ankarklot och tända båtens lanternor om ni ska ankra över natten. Det går många stora fartyg i området och det är inte säkert att de ser dig på radarn.

Grindval
Närkontakter med grindval är inte ovanligt i norra Skagerrak. Grindvalarna simmar i familjegrupper och förefaller ganska nyfikna då de inte sällan närmar sig uppankrade sportfiskebåtar.

Slutligen vill jag ändå rekommendera att du, om du har möjlighet, gör en satsning på detta häftiga havsfiske. Upplevelsen är fantastisk och möjligheten att se exempelvis grindval är god. Kanske kan du hitta några likasinnade på sociala medier så att ni blir flera båtar som kan gå ut tillsammans i sommar. Är man flera båtar kan man hjälpas åt med agnfisket och att hitta spännande bottnar. För mer ingående tips om tackel, positioner och ankring på djupt vatten rekommenderas Havsfiskeboken. På bokens hemsida kan du använda rabattkoden Sportfiskarna i webbutiken för ett riktigt bra medlemspris.

Gillar du fiske ute på öppna havet och vill läsa mer? Här har vi samlat alla artiklar om havsfiske.