Hem / Hitta artiklar / Fiska med ekolod

Fiska med ekolod

När bytesfisken klumpas

fiska med ekolod

Vikten av att vara på rätt plats vid rätt tid är en klyscha de flesta sportfiskare får höra. Självklart går det att fånga en monsterfisk med endast en kapsyl om tillfället är rätt. Utan tvekan är ett av de säkraste tillfällena för många rovfiskar de bytesfiskansamlingar hösten för med sig. Finns det bytesfisk, finns det rovfisk – och just nu äter dem! Tobias Fränstams tips för att fiska med ekolod.

Text och foto: Tobias Fränstam

Desto mindre en fisk är, desto större är dess behov av skydd. Vilket skydd olika fiskarter använder beror mycket på art och livsmiljö. Det är vanligt att fiskar gömmer sig bland struktur som vegetation, grenar och håligheter eller att de gömmer sig bland varandra, som i ett fiskstim. Drygt en fjärdedel av världens fiskarter lever i stim under hela sitt liv och ännu en fjärdel under delar av sin livscykel. Alltså en välbeprövad och effektiv strategi!

hungrig gädda på spinnfiske
När du fiskar med ekolod och hittar betesfiske så är det ofta bra att använda ett bete som skiljer ut sig från mängden.

När hösten är i antågande

I våra svenska sjöar och skärgårdar leker många av våra fiskarter på våren i grunda vikar. Viktiga bytesfiskar som mört, björkna, braxen och benlöja är exempel på fiskarter som både kläcks och växer upp i denna typ av miljö. Även vår vanligaste fiskart, abborren, lever till stor del sina första år kring vikarnas grunda vatten där den likt mörtfiskarna äter insekter, snäckor och allehanda mindre vattendjur.

Det är däremot långt från alltid som dessa bytesfiskar hittas på grunt vatten sett över ett år. I många fall är det endast under sommarhalvåret som dessa miljöer erbjuder gott skydd och rikligt med föda. Den kraftiga vegetationen erbjuder både gömställen för många fiskarter samtidigt som den utgör föda för mindre snäckor, insekter och vattenorganismer som bytesfiskarna själva jagar. I takt med att hösten kommer vissnar dessa sjögräsängar ned och med det försvinner även det goda skydd och den födobas som bytesfisken tidigare varit beroende av.

fiska med ekolod delad vy
Fiska med ekolod. Ofta packas bytesfisk mot utskjutande strukturer i sjön. Likt detta exempel där bytesfisken pressat sig mot toppen av en undervattensås.

Bytesfisken får till slut inget annat val än att söka nytt skydd och ett annorlunda sätt att söka föda. Genom att samlas i stora stim hjälps bytesfiskarna gemensamt att hålla utkik efter faror vilket gör att varje fisk enskilt får mer tid att leta mat. Stimmet förvillar även attackerande predatorer och sammantaget ökar chansen för att bytesfisken ska överleva vintern för att kunna leka själv nästkommande vår.

fiska med ekolod betesfisk
Lär dig fiska med ekolod. Att se bytesfisk i sjögräsbälten är svårt. Downscan-ekolodet längst ned till vänster är den bästa funktionen för att kunna bedöma fiskstorlek eller separera bytesfisk från vegetation.

Hotspots på bytesfisk

Bytesfiskar stimmar i regel desto mer ju kallare vattnet blir. Du hittar dem lättast om du fiskar med ekolod. De första riktigt kompakta stimmen bildas efter höstens första frostnatt. Oftast får detta stimmen att sky grundvattnet och parkera i begränsade djuphålor eller de stora vikarnas kanter mot sjöns djupare partier. Till en början kan det ta en liten stund för sjöns predatorer att förstå vad som hänt, men sakta men säkert kommer mer och mer rovfisk att ansamlas kring de klumpade bytesfiskarna.

fiska asp
När bytesfisken väl klumpas kan rovfiskar som gädda, abborre, gös och asp jaga bytesfisken samtidigt. Fiska med ekolod för att hitta stimmen av bytesfisk.

Bytesfiskarna är däremot på sin vakt och trots att det nu kan finnas väl begränsade områden i en sjö med en hög koncentration av bytesfiskar och predatorer kan fisket vara lurigt. Så fort vädret är lugnt och solen står högt på himlen känner sig bytesfisken ofta lugn. De kan överblicka situationen och har lättare att undvika rovfiskar som nalkas.

För rovfisken ändras oddsen med hård vind, då solen är kraftigt i moln eller när eftermiddag går mot kväll. Predatorerna väntar på något som kan förstärka deras kamouflage och bättra på jaktlyckan. När några predatorer väl börjar jaga tar många snabbt efter! Det är inte ovanligt att många olika fiskarter som gädda, abborre, gös eller asp angriper samma stim samtidigt och utnyttjar det tumult som uppstår.

fiska med ekolod sidescan
Längst upp till vänster i bild ses tydligt hur en gädda eller stor abborre separerat en del av det stora bytesstimmet under ett jaktförsök. Ser du en bild likt detta när du fiskar med ekolod  – ut med betet fort!

Skilj dig från mängden

Att ha ett bete som skiljer sig från mängden säger nästan sig självt när man fiskar kring ett fiskstimm på tiotusentals individer. Under hösten stimmar bytesfisken oftast på relativt djupt vatten och en av de mest effektiva metoderna är så gott som alltid jiggfiske. I regel tycker jag att tunga jiggar fiskar bäst där jag efter utkast låter jiggen studsa hem längs med botten hela vägen till båten. Emellanåt eller om man ser rovfisk som jagar byten upp i ytfilmen prövar jag även att fiska i mellanvattnet. När rovfiskarna är som aktivast lämnar de nämligen botten och för att då ha en god chans att fånga dem gäller det att alltid presentera betet i synfältet ovanför fiskens huvud. Här hjälper det att fiska med ekolod.

fiska gädda med gummibete
Oavsett om du fiskar med ekolod eller ej, i kallt vatten lönar det sig ofta att fiska sakta. Shallowriggat är en favorit.

Ofta behövs ett bete som står ut. Jag använder själv gärna beten med kraftigt ljud eller ljus. Gärna beten med rasselkammare eller jiggar bestyckade med spinnarblad. Detta får rovfiskar som gädda eller abborre att verkligen särskilja betet mot mängden i stimmet vilket ökar chanserna för hugg.

Fiska med ekolod

För att fiska effektivt på bytesfiskansamlingar är ett ekolod ett ovärderligt hjälpmedel. Inte nog med att man enkelt kan säga var bytesfisken ansamlats kring utan man kan dessutom se mycket hur ett stim ser ut. Ett löst sammansatt stim med vid utbredning och spridd struktur fiskar oftast inte som bäst. Förmodligen känner sig bytesfiskarna trygga vilket gör att de uppträder i en splittrad fördelning.

brax
I de fall man hittar braxenstim vid fiske med ekolod är man storgäddan på spåren. Grov gädda jagar ofta grov bytesfisk.

Motsatsen är då man på ekolodet hittar de typiska klotformade stimmen med knivskarpa kanter som ofta står limmade mot någon typ av struktur. I detta fall ser man allt som oftast även predatorer både utanför och under stimmet vilka tillsammans jagat ihop bytesstimmet i sin kompakta form.

Under fiske med ekolod är det vanligt att man ser både passiva som jagade stim och ofta lönar det sig att försöka finna och markera upp ett par olika platser som man återkommer till flera gånger under samma dag. Eftersom skafferiet är fyllt är det oftast mer eller mindre bara en tidsfråga när rovfisken kommer att vara där.

tobias med en fin abborre
Ett svävande jerkbait rör sig likt en skadad bytesfisk. Foto: Linus Fröhlich

Som alltid när det gäller att fiska med ekolod är det fördelaktigt om man kan använda sig av flera olika ekolodsfrekvenser samtidigt. Med det traditionella 2D-ekolodet är det enkelt att hitta fiskstim, med det mer detaljerade downscan-ekolodet ser man snittstorleken på bytesfisken i stimmet och eventuella predatorer som gömmer sig längs med botten. Med det sidoseende ekolodet ser man i sin tur stimmets utbredning och får en bättre förståelse för hur stort stimmet är och om det är kompakt eller löst sammansatt.

fiska med ekolod stort stim
När man ska fiska med ekolod vill man ofta hitta kompakta bytesstim likt detta. Desto kompaktare stim, desto mer otrygg känner sig bytesfisken.

Hård struktur håller ofta stim

Tidigt på hösten letar jag alltid bytesfisk närmast de grunda vikar där de spenderat sommarhalvåret. Allt eftersom hösten sedan går flyttar bytesfisken ofta längre ut mot den stora sjön. Under den allra sista delen av säsongen kan flera mindre stim slås ihop till riktigt stora formationer och ge fantastiska fisken ända till isläggning.

En tumregel för att fiska med ekolod och hitta fiskstim är att de ställer sig desto mer i skydd desto kallare det blir. Ofta verkar det som att stimmen ”blåser in” bakom branta uddar och grynntoppars läsidor. Antingen står vattnet mer still på dessa platser eller kan det vara så att mycket föda driftar förbi, men det är klart platser man alltid skall leta på.

tobias fränstam gädda jigg med spinnarblad
Ofta använder jag spinnerbaitriggad jigg för att få jiggen att sticka ut.

Rovfisken kan i sin tur stå både kring stimmet, men inte helt ovanligt en bit ifrån. För både gädda och abborre är det inte ovanligt att de kan parkera kring närmsta vegetation eller parti med storsten. Där kan de sedan stå någorlunda i fred tills de smält maten och väntat in rätt förutsättningar för nästa attack i stimmet!

fiska stor abborre
Beten med kraftig vibration eller rassel kan göra att rovfisken hittar ditt bete i mängden av all bytesfisk.

Vill du läsa fler tips från Tobbe? Här har vi samlat alla artiklar av Tobias Fränstam.