Hem / Hitta artiklar / Abborrfiske – Lär dig grunderna

Abborrfiske – Lär dig grunderna

Tobias Fränstam tipsar och ger råd

Abborrfiske i strålande sol

Abborren är en av Sveriges mest variationsrika fiskar. Den finns praktiskt taget överallt i hela landet undantaget de högsta fjällmiljöerna och Västerhavets salta vatten. Kombinationen av den stora geografiska spridningen och kontrasten med fiske från land, båt och is gör abborrfiske till en favorit för de flesta!

Text: Tobias Fränstam
Foto: Tobias Fränstam, Nicka Hellenberg, Linus Fröhlich, Rasmus Ljungqvist, Hugo Lisjö, Adam Orre

Abborrfiske på sommaren
Abborren är nog den fisk som de allra flesta av oss började sin fiskekarriär med att fiska efter.

Gemensamt för landets alla abborrar är att lekperioden infaller under våren. Oftast ett tag efter islossningen när vattnet blivit något varmare. Abborrhonorna föredrar uppstickande substrat som fjolårsvass, vissna natebäddar eller sjunkna grenar. Kring dessa virar abborrhonan hela romsträcken under en och samma gång i parningsakten.

I sjöar är det enda kravet att romstrumpan skall hängas någorlunda skyddat från väder och vind. Med andra ord gör det inget om det är bråddjupt utanför lekplatsen då ynglen blir frisimmande och lever mitt i sjön efter att de kläckts.

Abborren leker
En abborrhona virar gärna romstrumpan runt stubbvass eller vissen vegetation.

På kusten däremot leker abborren längre in i vikarna där vattnet gärna får vara utsötat: som i mynningsområden till bäckar, åar och diken. Här sker leken ofta direkt i själva mynningsområdet där vattnet är som mest utsötat.

Abborrfiske när snön smälter

Att hitta större abborre, alltså vart honorna uppehåller sig innan lek kan vara svårt. Och utmaningen ökar ofta med vattnets storlek. En abborrhona är sällan någon längre tid på lekplatsen medan hanarna ofta samlas tidigare för att vänta in honorna.

Fin abborre på jigg
Tidigt på våren fungerar beten med nyans av gult eller chartreuse ofta bra.

Generellt upplever jag att honornas avstånd till lekplatsen i stort styrs av deras favoritföda. Består dieten till stort av småabborre, mört eller kräftdjur som lever strandnära kan abborrhonorna parkera tätt inpå de områden de leker. Här kan de nämligen kombinera jakten och målet att få rommen att mogna samtidigt som de inväntar rätt lekförutsättningar.

I de fall där stor abborre i huvudsak lever av frisimmande bytesfiskar som nors eller siklöja är det oftast bäst att fiska runt bytesfisken året om. När abborrhonans rom väl mognat och förutsättningarna är de rätta sker leken blixtsnabbt innan honorna är tillbaka ute på djupare vatten.

Abborrfiske med Tobias Fränstam
Tidiga morgnar när morgondimman fortfarande ligger kan vara riktigt heta för abborrfiske.

I kustmiljö där leken sker förhållande vis grunt och skyddat kan större abborre däremot ofta hittas grunt under en längre tidsperiod. Denna miljö är nämligen ofta rik på mindre bytesfiskar och kräftdjur och efter abborrens lek kommer ofta andra vitfiskar som mört för att leka i samma områden.

Som vid allt abborrfiske måste vi fundera över hur och var abborren äter i just detta vatten.

Abborrfiske
När de stora abborrarna går in i lekvikarna påverkas till stor del av var de söker sin föda.

Förändrad teknik med varmare vatten

För mig ligger utmaningen i det tidiga abborrfisket på våren oftast i att överhuvudtaget hitta fisk. Jag föredrar tekniker där jag kan fiska av stora ytor snabbt som att studsa hem en tung jigg längs med botten. Då vattnet allt som oftast är kallt och abborren periodvis kan vara svårflörtad så undviker jag att fiska högt upp i vattnet, betet skall presenteras så nära abborren som möjligt. Lyckas jag lokalisera abborre saktar jag ned fisket rejält och går igenom en bredare repertoar av beten med allt från dropshot och pirkar till långsamt hemtagna jerkbaits.

Det viktigaste att ha i åtanke vid abborrfiske är som redan nämnt att abborren kan vara svårflörtad och köldstel. Använd alltid en teknik så att du kommer ned och fiskar nära botten men samtidigt kan hålla nere hastigheten på betet om det krävs. Exempelvis en jiggskalle som är så tung att du enkelt kan bottenstudsa under hemtagningen utan att det går för fort.

Abborrfiske på sommaren

Under sommaren med dess varma vatten är abborren som allra aktivast. Under denna period sprider sig abborren vitt och brett i hela sjön eller kustområdet. Oavsett om du är i en vik, på ett skär eller i ett rinnande vattendrag kan abborre förmodligen hittas i närheten.

Roligt abborrfiske
Vem blir inte glad av att få landa en riktigt fin abborre?

Sommartid går abborrarna i stora stim vilka är grupperade efter storlek. Desto större abborrar i stimmet, desto färre fiskar innehåller det. Under de långa sommardagarna är abborren oftast inte aktiv under hela dygnet. Så gott som alltid finns det aktivitetstoppar under morgon och kväll men ofta kan abborren även bli aktiv då någonting förändras, som att solen går i moln eller att eftermiddagsbrisen sätter fart och river upp vågor på sjön.

Under sommaren skiktar sig vattnet med ett språngskikt. Det vill säga ett varmare ytlager och ett kallare vattenlager längs med botten. Då abborren är en varmvattenälskare fokuserar jag det mesta abborrfisket kring språngskiktets övre hälft.

Tobias Fränstam på abborrfiske
Tobias Fränstam har fiskat abborre väldigt länge och lär gärna ut sin kunskap.

Utnyttja abborrens aggressivitet

Som den varmvattenfisk abborren är blir den aggressiv under sommaren. Bäst abborrfiske har jag på beten med mycket ljud och rörelse vilka retar lika mycket som dem lockar de rovgiriga abborrarna. Bäst fiske brukar jag ha med vanliga spinnare, bladebeten eller ytbeten som skapar kraftiga ljud och vibrationer i vattnet. Ofta verkar det som att betet verkligen ska göra reklam för sig under sommaren för att locka abborren till hugg.

Stor abborre
En stor abborre kan bjuda på en riktigt tuff fight.

Som kontrast fiskar jag numera väldigt lite med mer diskreta beten som sävliga jiggar och dropshotpresentationer då jag tycker dessa tappar i attraktion i sommarens varma vatten. För att lyckas så bra som möjligt på sommaren är mitt tips alltså att fiska aggressivt, vara rörlig samt att ständigt ha ögonen med sig. Spana efter vakande småfisk eller plask som avslöjar abborrjakt. Fiska relativt grunt och på platser där vinden rör om i vattnet.

Abborrfiske när löven gulnar

När sommaren tar slut börjar allvaret igen. En ljuv abborrsommar byts ofta mot läxböcker och skolstart eller långa arbetsdagar vilket till en början inte är det muntraste för en abborrfiskare. Men som ett ljus i mörkret betyder även gulnande löv och sjunkande vattentemperatur ett startskott för ett av de bästa abborrfiskena under året.

Under sommaren har många fiskyngel hunnit växa sig stora i skyddet av de stora sjögräsängarna. I takt med fallande vattentemperaturer och kortare dagslängd börjar det förr så goda skyddet av vegetation plötsligt att vissna till dess att det endast är ett minne blott.

Evelina Henriksson fiskar abborre
Abborrfiske är fantastiskt roligt.

I skärgårdsmiljö är detta ett gyllene tillfälle där abborren söker upp grunda vegetationsrika vikar för att kalasa på mört och löja vilka succesivt tvingas ut från grundvattnet när vegetationen vissnar. Ofta står abborren i vikarnas djupare partier under dagen för att söka sig upp bland gräs och växtlighet när jaktförutsättningarna är goda som växlande molnighet med svag bris eller tidig morgon och kväll.

I sjöar är förhållandet liknande men med skillnaden att mycket bytesfisk ofta lämnar det beskyddande gräset i ett tidigare skede och snabbare tar sig ut mot djupare vatten. Stora stim av mört eller småabborre hittas ofta precis i kanterna in till långgrunda vikar eller system. De grövre abborrarna är givetvis inte sena på plats och lyckas man lokalisera stora bytesfiskstim kommer fångsten ofta att vara ett faktum.

Stor abborre på wobbler
Abborren är inte blyg och kan ibland ta på ganska stora beten. Men ibland är det tvärtom förstås.

Under denna period på året gillar jag att fiska relativt snabbt och aggressivt och presentera större beten. Abborren är helt ute efter att äta och mycket av bytena en stor abborre jagar är ofta relativt stora. Bäst framgång har jag med abborr-jerkbaits, bladebeten och snabbt paddlande jiggar. Jag fokuserar så gott som alltid mitt abborrfiske kring platser där jag antingen ser småfisk bryta ytan eller där jag hittar stora betesbollar på ekolodet.

Våga pröva jerkbait vid abborrfiske

Jerkbaitfiske efter abborre är något som börjat slå igenom stort på bred front under det senaste året. Detta är nämligen en teknik som skiljer sig mycket mot hur vi fiskat abborren tidigare i Sverige där fokus legat på jiggfiske och andra mer klassiska betestyper som pirkar, spinnare och skeddrag.

Det som normalt menas med ett jerkbait är en vobbler runt 7–15 cm med modeller som fiskar från ytan till ungefär fyra meter. Betets kroppsform är ofta långsmal med en liten sked. Gången skapas med lätta ryck från spöet och skeden är mest till för att få betet att dyka till rätt djup. Ofta är betena ihåliga med rasselkulor som hjälper till att skapa en oregelbunden gång vid hemtagning men som även åker längst bak i betet vid kast. Detta gör att betena kastar långt trots låg vikt.

Trenden med jerkbaits kommer ifrån USA där metoden utvecklats för att efterlikna en svag och döende bytesfisk vilken krampaktigt försöker ta sig fram i vattnet. Genom att slå hem betet i vattnet med ”jerkningar” och låta linan slacka före och efter varje slag tillåts betet röra sig så fritt som möjligt. Rätt hemtaget får dessa beten en gång vilken liknar ett mellanting av hur en vobbler simmar och den klassiska simrörelsen av ett gäddjerkbait som en Buster Jerk, alltså en sick-sackvis hemtagning.

Wobbler för abborrfiske
Testa dig fram vilka färger som funkar för dagen.

I mitt eget fiske har jerkbaits visat sig vara en riktig joker i beteslådan för abborrfiske. Detta är ett bete som tycks kunna briljera under årets alla perioder men främst fiskar jag det på grundare vatten när abborren är tjurig. I grunda skärgårdsvikar kan den rytmiska rörelsen med de långa spinnstoppen vara magiskt för svårflörtad abborre. Likaså kan betet vara fantastiskt runt bytesstim när man behöver ett större och tydligt bete som står ut bland mängden.

En av de största fördelarna med jerkbetena är dess egenskap att de svävar. Det gör det enkelt att få betet att stå still i huggzonen så pass länge att abborren verkligen bestämmer sig för att ta det, något den ibland tycks undvika om betet swishar förbi allt för snabbt.

En bra abborrcombo

Sist men inte minst vill jag nämna att det inte behövs några särskilda redskap för att ett effektivt abborrfiske. Ett lätt spinn- eller haspelspö med en kastvikt kring 15-25 gram, tunn flätlina och gärna någon form av tafs är utmärkt att börja med. Just tafs är inget som behövs för själva abborrfisket men då man ofta även får en hel del gädda brukar det vara att föredra.

Tobias Fränstam med stor abborre
En bra set-up för abborrfiske är ett lätt spinn- eller haspelspö med en kastvikt kring 15-25 gram

I betesväg gäller detsamma. Man kan börja smått och skaffa sig några beten av olika betestyper och sedan bygga långsamt på arsenalen allt eftersom man lär sig mer om abborren. Abborrfiske är enkelt och kul, variera ditt fiske och undersök de vatten du har närmast och jag kan lova dig att ett intressant fiske finns närmare än du tror.

Vill du läsa mer om abborrfiske? Du vet väl om att du här på Svensktfiske.se kan sortera artiklarna för att hitta det just du vill läsa om? Gå till ”Hitta artiklar” i menyn och välj sortera. Här har vi exempelvis samlat alla artiklar om abborre.