Hem / Hitta artiklar / Bygga risvase

Bygga risvase

Enkelt sätt att hjälpa fisken

Bygg en risvase

Se filmen nedan. Konkreta, enkla tips för hur du bygger en risvase. Risvasar är bra för många olika fiskarter och skapar strukturer på botten. En risvase blir ett väldigt bra lekområde och uppväxtmiljö för flera olika fiskar.

Sportfiskarnas Mattias Andersson bygger en risvase av julgranar.

En risvase är en stor hög av grenar, ris eller buskar som buntas ihop och sänks i vattnet. Risvasen ger fisken en struktur på botten att leka på och den ger även fiskens yngel skydd som skapar en perfekt uppväxtmiljö.

En risvase är enklast att göra av gamla julgranar, utgallrat ris eller ihopsamlade grenar. Riset och grenarna kan exempelvis bindas ihop, gjutas fast i betong eller fästas i ett hönsnät och sen knytas ihop med sänken som drar ner den till botten. Risvasar gynnar exempelvis leken för abborre, gös och mört och ynglens uppväxt för de flesta fiskarter. Rovfiskar som ex. gädda, gös och abborre samlas även ofta runt risvasen för att söka föda. En utlagd risvase ger positiva effekter under flera år och kan sen enkelt fyllas på. 

När det finns säker is kan risvasen läggas ut från isen, men man kan även lägga i risvasar från båt. Man kan faktiskt lägga ut risvasar året runt.

Risvase av julgranar
Det är viktigt att det material som används är giftfritt och inte besprutat. Ta t.ex. alltid ekologiska granar om du samlar ihop julgranar till din risvase. Använd alltid rep som naturen själv kan bryta ner när du binder ihop din risvase.

Vi uppmanar alla som lägger ut risvasar att tänka på säkerheten först. Använd alltid säkerhetsutrustning som flytväst eller flytplagg och om man lägger ut från is ska man alltid ha isdubbar, säkerhetslina och vara flera som hjälps åt. Kontrollera isen noga innan du ger dig ut.

Viktigt att tänka på är att man behöver tillstånd från markägaren och att man ofta i förväg ska stämma av att man vill lägga ut en risvase med berörd länsstyrelse och kommun.

På Sportfiskarnas webbsida hittar du mer instruktioner och råd om hur du kan bygga en risvase.

Nu är det bara att sätta igång och planera din risvase. Fundera på var du kan lägga ut den och fråga gärna grannar och andra om de vill skänka sin gamla julgran till ditt projekt. Fiskeklubbar runt om i landet gör ofta risvasar och även Sportfiskarna arrangerar ibland utläggning av risvasar på olika platser. Fler risvasar åt fisken!