Rädda Västerhavet

Flytta ut trålgränsen

Trålgränsen i Skagerrak söder om Vinga och i Kattegatt bör och kan flyttas ut för att rädda Västerhavet. Detta menar Stig Thörnqvist mångårig medarbetare på Fiskeriverket och Havs- och vattenmyndigheten