Hem / Hitta artiklar / Fånga grynngäddan

Fånga grynngäddan

Grynnan håller ofta stor fisk

Fiskebåt i dimma

För några år sedan satt jag i biblioteket i Mölndals centrum för att försöka ta mig igenom högskoleprovet. Det första ordet som skulle förklaras i delen för ordförståelse var grynna! Plötsligt svävade mina tankar iväg till rovlystna gäddor, stora stenbumlingar och vågskvalp, fisket har ofta den dagdrömmande effekten på mig.

Text: Rasmus Ljungqvist. Foto: Rasmus Ljungqvist och Tobias Fränstam

Grynnfisket efter gädda har de senaste åren varit en rejäl utmaning, men efter en lång tids experimenterade känns det äntligen som att försöken börjar bära frukt och koderna börjat knäckas. Nu är grynnfisket efter gädda ett av mina absoluta älsklingsfisken!

Rätt typ av vatten

En grynna är synonym till ett grund och kan antingen bestå av friliggande klippor eller stenpartier som når ända upp till ytan eller vara så kallade undervattensgrynnor där bottedjupet blir grundare inom ett begränsat område omgärdat av ett större djup.

Stor gädda vid grynna
Medelvikten är ofta fin hos frivattenslevande gäddor.

Personligen fiskar jag främst i sötvatten, därför kommer den här artikeln att fokusera på grynnfisket i insjöar och lämnar således skärgårdsfisket därhän. Mina erfarenheter för att en sjö ska ha förutsättningar till att hålla mycket grynnlevande gäddor är att den helst ska vara relativt näringsfattig, ha ett klart vatten och gärna hålla ett stabilt bestånd av frivattenslevande bytesfiskar.

Nors är populär betesfisk för gäddan
Den gurkdoftande norsen är populär föda hos den pelagiska gäddan.

Hyser sjön arter som sik, siklöja, nors och gärna öring finns det goda förutsättningar till att sjön även håller frivattenslevande gäddor som gärna vilar och lurpassar kring grynntoppar. Är sjön dessutom stor och hyser ett begränsat antal av tydligt utmärkta grynnor är chansen god att koncentrationen av gädda där är hög.

Ekolod hittar grynnan
Ha gärna spårfunktionen aktiv på ditt plotter, för att veta var du tidigare fiskat.

Fiska gädda under årets varmare årstider

Efter den energikrävande leken runt april är gäddorna utmärglade och hungriga, den första tiden efter lek uppehåller sig många gäddor i områden kring de grunda lekvikarna. Det brukar vara ungefär från mitten av maj som gäddorna anländer till de friliggande grynnorna för att jaga. En tumregel är att ju längre ut en grynna ligger, desto senare anländer gäddorna, är grynnan rejält utomskärs blir fisket bra först i veckan kring midsommar. Vid grynnor uppehåller sig gäddor ofta till slutet av oktober då vattentemperaturen därefter blir så låg att de senare rör sig ut mot större bottendjup.

Undervattensgrynna
Undervattensgrynnor lokaliseras enklast med ett sjökortsprogram, ovärderlig hjälp vid detta relativt svåra fiske!

Undervattensgrynnor

Även det man brukar kalla för frivattenslevande gäddor gillar sällan att stå helt exponerade i mitten av vattenmassorna, där upptäcks de enkelt av bytesfiskar och ödslar värdefull energi i onödan. I sjöar med stora djup där majoriten av bottendjupet är över 20 m kan ofta begränsade grundtoppar på 6-10m vara intressanta ur fiskesynpunkt. Är siktdjupet i sjön bara tillräckligt bra kan gäddor här stå bottennära och snabbt stiga mott ett stim med tillexempel siklöja eller nors. Dagtid är det många gånger bra att driftfiska över dessa områden med tungt viktade jiggar nära botten. Vikten på jiggskallen bör många gånger vara på hela 40-60 gram för att kunna fiska bottennära samtidigt som båten driver, långa spön med en hög kastvikt är att föredra då långa kast effektiviserar det här relativt svåra spinnfisket.

Under kvällstid stiger ofta djurplankton mot ytan och efter följer arter som siklöjan och norsen för att jaga. Under kvällen kan det därför ofta vara bättre att fiska högre upp i vattenmassorna med lättare viktning, samtidigt som du letar bytesfisk med hjälp av ditt ekolod eller rent visuellt då siklöjan framåt kvällen ofta skvätter i ytan då de jagar. Har sjön ett till- eller utlopp samt andra strömsatta partier är det högintressant ur fiskesynpunkt då djur- och- växtplankton som har mycket liten egen rörelseförmåga ofta ansamlas här.

Sjögräs ålnate
Ålnateängar kring grynnan är stekheta fiskeplatser för både gädda och andra predatorer.

Stengrynnor

Vid fiske kring ytliggande stengrynnor gäller det att vara uppmärksam och att köra försiktigt för att undvika missöden med både propellrar och båtskrov. Använd gärna polariserande glasögon, de är oumbärliga för att undvika att köra på sten och för att effektivisera dina kast.  

Förtyngda gummibeten
Ska du driftfiska effektivt på djup mellan 6-10 meter, gäller det att vikta tungt.

Min erfarenhet är att grynnor som är kraftigt kuperade med stora stenbumlingar som skapar både skydd och skugga är bättre än mer flacka. Generellt sett är fisket uppe bland stenarna ofta bäst dagtid då gäddorna här söker vila i väntan på kvällens begränsade jaktperiod. Kasta betet mot stenbumlingar eller ljusa fläckar omgärdade av mörkt vatten som du upptäcker med hjälp av poliserande glasögon. Vissa grynnor håller sommartid stora bälten av växten ålnate inne på de grundare områdena, hittar du ålnate är grynnan högintressant då de utgör perfekta gömställen för gäddan och gynnsamma födostråk för dess bytesfiskar.

En grynna som under dagtid levererat flera fina fiskar kan under kvällen i många fall upplevas nästan fisktom. Kvällstid gäller det istället att fiska områden kring utkanten av grynnan då gäddorna nu ger sig ut på en mer aktiv jakt då det begränsade ljuset möjliggör en bättre chans till att smyga sig på byten.

Effektiva gäddbeten
Atomdraget, Salmo Fatso och Mcrubber är tre enkla och bra drag vid grynnfiske efter gädda.

Bra betesval för gädda vid grynna

Vid grynnfiske efter gädda tycker jag att spinnfiske är den klart bästa metoden då den går att göra med stor precision, du kan enkelt modifiera betet och du känner effektivt om det är hugg eller bottenkontakt.

Vilka betestyper som är att föredra beror på vilken sorts grynna du har tänkt angripa. Ska du fiska djupare undervattensgrynnor är jiggen i en klass för sig, just eftersom den går att vikta tungt och fiskar lika effektivt i spinnstoppen då den sjunker som vid hemtagningen. Vid stora bottendjup gör gärna långa spinnstopp för att fiska bottennära, det är när jiggen sjunker som gäddan oftast hugger. Fiska gärna med en färgglad flätlina och kroka vid minsta pet eller rörelse i linan!

Drilla gädda vid grynna
Grynngäddorna är urstarka och explosiva, håll hårt i ditt spö!

Bra jiggar är bland annat Mcpike eller Mcrubber om du vill fiska med större beten, eller tillexempel Pulse shad eller Fox Rage Pro shad om du vill imitera tillexempel en mindre siklöja eller nors.

För det riktigt grunda fisket i vågskvalpet är skeddrag en personlig favorit! Det klassiska atomdraget går att fiska på djup kring halvmetern och med en enkel trekrok baktill fastnar det inte lika enkelt i botten! Men ha med ett krokbryne eller en fil och vässa krokarna regelbundet, för det här fisket käkar krokspetsar! För det halvdjupa grynnfisket på 2-5 meter är sjunkande Salmo Fatso ett utomordentligt bra bete, fördelen är att det kastar otroligt långt, är enkelt att bara veva hem med korta spinnstopp och visar mycket sida vilket ofta tycks få gäddor att stiga från flera meters djup! Håll hårt i spöet, för dessa hugg är stenhårda!

Tobias Fränstam med stor gädda vid grynna
Vid regnbågens fot vilar en skatt; efter regnet kom en stor gädda på besök vid grynnan.

Ge grynnan en chans!

Har du inte testat grynnfisket efter gädda så ge det gärna en chans! De allra flesta i vårt avlånga land har nära till en näringsfattig klarvattenssjö med spännande grynnor. Genom att ladda ner detaljerade djupkartor från tillexempel Lowrance program Insight Genesis eller Humminbirds Autochart Live har du tillgång till ett digert smörgårdsbord, eller bara genom att studera Google Maps gratis satellitbilder har du idag tekniska hjälpmedel oumbärliga för att du ska hitta grynnor där den stora gäddan jagar. Glöm inte att dessa grynnor i många fall är minst lika bra för den randiga storabborren!

Jigg med spinnarsked
Genom att aptera jiggen med en spinnarsked ökas attraktionen, något som fungerar särskilt bra i dåliga siktförhållanden.